مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی: پارک ملی سرخه حصار، ایران (2014 Scialert)

عنوان فارسی مقاله آنالیز الگوی فضایی برای نظارت بر پارک های ملی: پارک ملی سرخه حصار، ایران
عنوان انگلیسی مقاله Spatial Pattern Analysis for Monitoring of National Parks: Sorkhe Hesar National Park, Iran
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه‌گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

In the developing countries, habitat loss and fragmentation severely affect protected area, due to the rapid expansion of anthropogenic activities that has occurred in the last decades. Landscape metrics are commonly used to define landscape patterns and to evaluate fragmentation processes. In this study, remote sensing data and landscape metrics are used to investigate the changes in land use and landscape pattern in Sorkhe Hesar national park, Iran over a study period from 1986-2010. Landsat Thematic Mapper (TM) images are processed using ENVI and landscape metrics are calculated at landscape and class levels using FRAGSTATS. Landscape metrics analysis shows that land use patterns in Sorkhe Hesar have been undergoing rapid changes over the past 25 years. Changes were mostly due to the conversion of poor range and orchard to urban built up area which in 2010 had increased by more than 18.9 times in 1986. An evaluation of landscape pattern based on landscape metrics analysis indicates rapid urbanization from 1986-2010. Due to rapid economic development and urbanization, the landscape became more fragmented from 1986-2010. The study demonstrates that landscape metrics can be a useful indicator in land use change analysis and are vital for integrated landscape evaluation.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

در کشورهای در حال توسعه، از دست دادن زیستگاه و تکه‌تکه شدن آن به شدت بر منطقه حفاظت‌شده تاثیر می‌گذارد که به دلیل گسترش سریع فعالیت‌های انسانی است که در دهه‌های اخیر رخ داده است. معیارهای چشم‌انداز معمولا برای تعریف الگوهای چشم‌انداز و ارزیابی فرآیندهای تکه تکه شدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه، داده‌های سنجش از دور و معیارهای چشم‌انداز برای بررسی تغییرات استفاده از زمین و الگوی چشم‌انداز در پارک ملی سرخه‌حصار، ایران، در طی یک دوره مطالعاتی از سال 1986- 2010 مورد استفاده قرار گرفتند. تصاویر نقشه‌برداری موضوعی ماهواره لندست (TM) با استفاده از ENVI پردازش شدند و معیارهای چشم‌انداز در چشم‌انداز و سطوح کلاس با استفاده از FRAGSTATS محاسبه شدند. آنالیز معیارهای چشم‌انداز نشان می‌دهد که الگوهای استفاده از زمین در پارک سرخه‌حصار در طول 2 سال گذشته دستخوش تغییرات سریع بوده‌اند. تغییرات عمدتا ناشی از تبدیل مرتع فقیر و باغ به نواحی شهری بودند که در سال 2010، به بیش از 18.9 مرتبه بیشتر از سال 1986 افزایش یافته بود. ارزیابی الگوی چشم‌انداز بر اساس آنالیز معیارهای چشم‌انداز، گسترش سریع شهرنشینی از سال 1986 تا 2010 را نشان می‌دهد. به دلیل توسعه سریع اقتصادی و شهرنشینی، چشم‌انداز از سال 1986- 2010 بیشتر تکه تکه شد. مطالعه نشان داد که معیارهای چشم‌انداز می‌توانند یک شاخص مفید در آنالیز تغییر استفاده از زمین باشند و برای ارزیابی چشم‌انداز یکپارچه حیاتی هستند.

سال انتشار 2014
ناشر Scialert
مجله  مجله تحقيقات علوم محیطی – Research Journal of Environmental Sciences
کلمات کلیدی  تکه تکه شدن، معیارهای چشم‌انداز، نقشه برداری استفاده از زمین، مناطق حفاظت شده، پارک ملی سرخه حصار
 صفحات مقاله انگلیسی 12
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته محیط زیست و منابع طبیعی
مناسب برای گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید