مقاله سنتز اندازه کنترل شده نانو ذرات α- آلومینا از طریق روش سل- ژل (2010 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سنتز اندازه کنترل شده نانو ذرات α- آلومینا از طریق روش سل- ژل
عنوان انگلیسی مقاله Size-controlled synthesis of nano a-alumina particles through the sol–gel method
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش‌ها

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Nano a-alumina particles were synthesized by a sol–gel method using aqueous solutions of aluminum isopropoxide and 0.5 M aluminum nitrate. 1/3-benzened disoulfonic acid disodium salt (SDBS) and sodium bis-2-ethylhexyl sulfosuccinate (Na(AOT)) were used as surfactant stabilizing agents. Solution was stirred for different periods (24, 36, 48 and 60 h) at 60 8C. The samples were then analyzed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Introduction of surfactant stabilizing agents and different stirring times will affect the size and shape of particle formed and also the degree of aggregation. SDBS, however, produced better dispersion, finer particles and spherical shape nanoparticles, compared to Na(AOT). The finest particle size (20–30 nm) was obtained at 48 h stirring time with SDBS surfactant.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

نانوذرات α- آلومینا توسط یک روش سل – ژل با استفاده از محلول های آبی ایزوپراکسید آلومینیوم و نیترات آلومینیوم 0.5 مولار سنتز شده‌اند. از نمک دی سولفیک اسید دی سدیم بنزنید-3/1 (SDBS) و سدیم بیس-2- اتیل هگزیل سولفوسوکسینات (Na(AOT)) به عنوان عوامل تثبیت کننده فعال سطحی استفاده شد. محلول برای مدت زمان‌های مختلف ( 24، 36، 48 و 60 ساعت ) در 60°C تکان داده شد. نمونه ها سپس توسط تفرق اشعه X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ انتقال الکترونی (TEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معرفی عوامل تثبیت‌کننده فعال سطحی (سورفاکتانت) و زمان های مختلف تکان دادن بر اندازه و شکل ذره تشکیل شده و همچنین درجه تجمع موثر هستند. با این حال، SDBS در مقایسه با Na(AOT) تفرق بهتر، ذرات ریزتر و نانو ذرات کروی شکل، تولید کرد. اندازه کوچکترین ذره (20-30nm) در 48 ساعت زمان تکان دادن با سورفاکتانت SDBS بدست آمد.

سال انتشار 2010
ناشر الزویر
مجله  سرامیک بین المللی – Ceramics International
کلمات کلیدی   A. فرآیندهای سل- ژل، B. روش های اشعه X، D. Al2O3
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته مهندسی مواد و شیمی
مناسب برای گرایش  سرامیک، نانو مواد و شیمی معدنی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد

دیدگاهتان را بنویسید