مقاله ژنومیک تک سلولی (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ژنومیک تک سلولی: سنگ بنایی برای اکتشافات آینده ایمونولوژی
عنوان انگلیسی مقاله Single-Cell Genomics: A Stepping Stone for Future Immunology Discoveries
فهرست مطالب کاربرد توالی یابی RNA تک سلولی در ایمونولوژی

درس های یادگرفته شده تا به اینجا

دسته بندی رونوشتی: از نمونه گیری بدون جهت گیری تا انواع سلول های مرتبط

استفاده از توانایی ژنومیک تک سلول در مطالعات ایمونولوژی

چالش ها و پیشرفت های پیش رو

ایمنی شناسی ترجمه ای

تشکر و قدر دانی

نمونه مقاله انگلیسی The immunology field has invested great efforts and ingenuity to characterize the various immune cell types and elucidate their functions. However, accumulating evidence indicates that current technologies and classification schemes are limited in their ability to account for the functional heterogeneity of immune processes. Single-cell genomics hold the potential to revolutionize the way we characterize complex immune cell assemblies and study their spatial organization, dynamics, clonal distribution, pathways, function, and crosstalks. In this Perspective, we consider recent and forthcoming technological and analytical advances in single-cell genomics and the potential impact of those advances on the future of immunology research and immunotherapy.
نمونه ترجمه فارسی

در رشته ایمونولوژی تلاش ها و ابتکارات گسترده ای به منظور شناسایی انواع مختلف سلول های ایمنی انجام شده است. هر چند شواهد بدست آمده نشان دهنده این است که فناوری های موجود و برنامه های دسته بندی محدود به هتروژنتی عملکردی فرآیندهای ایمنی می باشند. ژنومیک تک سلولی پتانسیل ایجاد تغییرات اساسی در مسیری که ما به عنوان تجمیع همه سلول ایمنی می شناسیم و مطالعه سازماندهی فضایی، پویایی، توزیع کلونی، مسیرها، عملکرد و تراکنش هایشان را دارا می باشد. در این مطالعه پیشرفت های تحلیلی و فنی موجود و پیش رو در زمینه ژنومیک تک سلولی، و اثر پتانسیلی این پیشرفت ها بر مطالعات ایمونولوژی و ایمونوتراپی را مد نظر قرار دادیم.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  سلول – Cell
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته زیست شناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش  ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و ایمنی شناسی پزشکی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید