مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE (سال 2011 هینداوی)

عنوان فارسی مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE
عنوان انگلیسی مقاله Shaft crack identification based on vibration and AE signals
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. راه اندازی و برپایی آزمایش

3. مکانیابی ترک با سیگنال AE

1. 3 روش مکانیابی مبتنی برآستانه

2. 3 روش همبستگی متقابل

3. 3 روش اتحاد بهبود یافته

4. 3 مکانیابی ترک

4. شناسایی عمق ترک

1. 4. مدل المان محدود سیستم روتور ترک خورده

2. 4 شناسایی عمق ترک

5. نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstrac

The shaft crack is one of the main serious malfunctions that often occur in rotating machinery. However, it is difficult to locate the crack and determine the depth of the crack. In this paper, the acoustic emission (AE) signal and vibration response are used to diagnose the crack. The wavelet transform is applied to AE signal to decompose into a series of time-domain signals, each of which covers a specific octave frequency band. Then an improved union method based on threshold and cross-correlation method is applied to detect the location of the shaft crack. The finite element method is used to build the model of the cracked rotor, and the crack depth is identified by comparing the vibration response of experiment and simulation. The experimental results show that the AE signal is effective and convenient to locate the shaft crack, and the vibration signal is feasible to determine the depth of shaft crack.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

یکی از عیوب و نقایص جدی رخ داده در ماشین آلات دوار، ترک خوردن شفت می باشد. اما، مکان یابی و تعیین عمق ترک، کاری سخت و دشوار می باشد. در این مقاله، از سیگنال انتشار آکوستیک (AE) و پاسخ ارتعاش برای تشخیص ترک و از تبدیل موجک در مورد سیگنال AE برای تجزیه آن به یک سری سیگنال های حوزه زمانی استفاده می شود که هر یک باند فرکانس اکتاوی خاصی را پوشش می دهند. سپس از روش اتحاد بهبود یافته مبتنی بر آستانه و روش همبستگی متقابل ، برای مکانیابی ترک شفت و از روش المان محدود برای ساخت مدل روتور ترک خورده استفاده شده و با مقایسه پاسخ ارتعاش آزمایش و شبیه سازی، عمق ترک شناسایی می گردد. نتایج آزمایش نشان می دهد که سیگنال AE برای مکانیابی ترک شفت ، موثر و راحت بوده و از سیگنال ارتعاش می توان برای تعیین عمق ترک شفت استفاده نمود.

سال انتشار 2011
ناشر هینداوی
مجله  شوک و ارتعاش – Shock and Vibration
کلمات کلیدی  شناسایی ترک شفت ، انتشار آکوستیک، ارتعاش، تبدیل موجک ، همبستگی متقابل، روش المان محدود
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی مکانیک
مناسب برای گرایش طراحی جامدات و طراحی کاربردی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مکانیک

دیدگاهتان را بنویسید