مقاله حس کردن محیط: نقش کلیدی کینازهای غشایی در ادراک گیاه و پاسخ به استرس غیر زیستی (2013 Academic Journals)

عنوان فارسی مقاله حس کردن محیط: نقش کلیدی کینازهای غشایی در ادراک گیاه و پاسخ به استرس غیر زیستی
عنوان انگلیسی مقاله Sensing the environment: key roles of membrane-localized kinases in plant perception and response to abiotic stress
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

RLK ها رشد گیاه در طول استرس های محیطی را کنترل می کنند

خانواده ERECTA

کیناز (BRASINOSTEROID INSENSITIVE 1 (BRI1

عملکرد RLK ها در پاسخ های استرس محیطی

LRR-RLK ها در پاسخ های استرس آبی درگیر هستند

PERK family

خانواده (CRR-RLK (CRK

RLCK family

درک و ارتباط متقابل سیگنالینگ استرس اسمزی توسط هیستیدین کیناز های غیر اتیلنی

نتیجه گیری و چشم اندازهای آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Adverse environmental conditions have negative effects on plant growth and development. Receptor proteins on the plasma membrane sense various environmental stimuli and transduce them to downstream intra- and intercellular signalling networks. Receptor-like kinases (RLKs) play important roles in perceiving the extracellular ligands and activating the downstream pathway via phosphorylation of intracellular serine/threonine kinase domains. The Arabidopsis genome possesses >600 RLK-encoding genes, some of which are implicated in the perception of environmental signals during the life cycle of the sessile plants. Histidine kinases are also membrane-localized kinases and perceive osmotic stress and plant hormones. In this review, we focus on the RLKs and histidine kinases that play a role in plant response to abiotic stresses. We summarize our recent understanding of their specific roles in stress responses and absicisic acid (ABA) regulation. Elucidation of the functions of these kinases in the osmotic stress response will provide a better understanding of stress-sensing mechanisms in plants and help to identify potential candidate genes for genetic engineering of improved stress-tolerant crops.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

شرایط محیطی مضر تاثیر منفی بر رشد و نمو گیاه دارد. پروتئین های گیرنده بر روی غشای پلاسما محرک های مختلف محیطی را حس می کنند و آن‎ها را به شبکه های سیگنالینگ بین و درون سلولی پایین دست می باشد. کیناز های گیرنده مانند (RLK ها) نقش‎های مهمی در درک لیگاندهای خارج سلولی و فعال کردن مسیر پایین دست را از طریق فسفوریلاسیون دومین سریین / ترئونین کیناز درون سلولی دارند. ژنوم Arabidopsis دارای بیش از 600 ژن کدگذاری کننده RLK است که بعضی از آنها در درک سیگنال های محیطی در چرخه عمر گیاهان بی پایه دخیل هستند. هیستیدین کیناز ها نیز کینازهای غشایی هستند و استرس اسمزی و هورمون های گیاهی را درک می کنند. در این بررسی، ما بر روی RLK و هیستیدین کیناز ها که نقش مهمی در پاسخ گیاه به تنش های غیر زیستی دارند، تمرکز می کنیم. ما یافته های اخیر خود از نقش های خاص خود را در قوانین پاسخ های استرس و آبسیسیک اسید (ABA) را خلاصه میکنیم. توضیح عملکرد این کینازها در پاسخ استرس اسمزی، درک بهتری از مکانیسم های درک استرس در گیاهان فراهم می کند و به شناسایی ژن های نامطلوب بالقوه برای مهندسی ژنتیک محصولات مقاوم در برابر استرس کمک می کند.

سال انتشار 2013
ناشر Academic Journals
مجله  مجله تجربی گیاه شناسی – Journal of Experimental Botany
کلمات کلیدی  استرس غیرزیستی، هیستیدین کیناز، سیگنالینگ هورمون، فسفوریلاسیون، کیناز گیرنده مانند، انتقال سیگنال، سیگنالینگ استرس
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش  علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید