مقاله انتخاب پذیری لیگاندهای اسید چرب برای PPARα که با اتصال به عنصر سیس همبستگی دارد (2006 الزویر)

عنوان فارسی مقاله انتخاب پذیری لیگاندهای اسید چرب برای PPARα که با اتصال به عنصر سیس و فعالیت مستقل از اتصال DNA در سلول های COCO-2 همبستگی دارد
عنوان انگلیسی مقاله Selectivity of fatty acid ligands for PPARα which correlates both with binding to cis-element and DNA binding-independent transactivity in Caco-2 cells
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد

سنجش حساسیت پروتئاز تفاضلی(DPSA)

سنجش تغییر تحرک الکتروفورتیک(EMSA)

سنجش گزارشگر کایمرا GAL4-PPARα

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

It is thought that peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) is a major regulator for fatty acid metabolism. Long-chain fatty acids have been shown to induce expression of the genes related to fatty acid metabolism through PPARα. However, it is unclear whether the intensity of PPARα activation is different among various fatty acids. In this study, we compared various fatty acids in the capability of PPARα activation by differential protease sensitivity assay (DPSA), electrophoretic mobility shift assay and GAL4-PPAR chimera reporter assay in intestinal cell line, Caco-2. DPSA revealed that polyunsaturated fatty acids of 18 to 20 carbon groups with 3–5 double bonds strongly induced a PPARα conformational change. The ligand-induced changes in the sensitivity to protease corresponded to the enhancement of the binding of PPARα– RXRα heterodimer to the PPAR-response element (PPRE). The GAL4-PPAR chimera reporter assay revealed that the DNA binding-independent transactivity of PPARα was induced by various fatty acids with a wide spectrum of intensity which correlated with the conformational change of PPARα. These results suggest that PPARα has greater selectivity to certain types of polyunsaturated fatty acids, and that the ligand-induced conformational change of PPARα leads to parallel increases in both DNA binding to the PPAR-response element and the DNA bindingindependent transactivity.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گفته می شود که گیرنده فعال ساز تکثیر پروکسی زوم (PPARα) یک تنظیم کننده اصلی برای متابولیسم اسید چرب می باشد. اسید های چرب زنجیره بلند موجب تحریک فعالیت ژن های مرتبط با متابولیسم اسید چرب از طریق PPARα می شود. این مسئله مشخص نیست که ایا شدت فعال سازی PPARα در میان اسید های چرب مختلف متفاوت است یا خیر. در این مطالعه، اسیدهای چرب مختلف در توانایی فعال سازی PPARα با تست حساسیت پروتئاز تفاضلی، تست تغییر تحرک الکتروفورتیک و تست گزارشگر کایمر GAL4-PPAR در سلول روده Coco-2 مقایسه شد. DPSA نشان داد که اسید های چرب اشباع 18-20 گروه کربنی با 3 تا 5 پیوند مضاعف منجر به تحریک تغییرات کنفورماسیونی می شود. تغییرات ناشی از لیگاند حساسیت به پروتئاز با بهبود اتصال هترودیمر PPARα–RXRα به عنصر پاسخ PPAR همراه است. تست گزارشکر کایمرای نشان داد که فعالیت مستقل از اتصال DNA با عنصر PPAR ارتباط دارد. تست گزارشگر کایمر GAL4-PPAR نشان داد که فعالیت PPARα ناشی از اسید های چرب مختلف با طیف وسیعی از شدت هاست که با تغییرات کنفورماسیونی PPARα ارتباط دارد. نتایج نشان می دهد که PPARα دارای انتخابیت بیشتری برای انواع خاصی از اسید های چرب اشباع نشده است و این که تغییر کنفورماسیونی ناشی از لیگاند PPARα منجر به افزایش در اتصال DNA به عنصر پاسخ PPAR و فعالیت مستقل از اتصال DNA می شود.

سال انتشار 2006
ناشر الزویر
مجله  علوم زیستی – Life Sciences
کلمات کلیدی   PPARα، اسید چرب اشباع نشده، تست گزارشگر کایمر، Caco-2
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته زیست شناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش علوم تغذیه و بیوشیمی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید