مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی
عنوان انگلیسی مقاله Risk management of extreme events under climate change
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

1- چارچوب مفهومی

2- بسامد رویدادهای حاد با تغییرپذیری آب و هوایی

3-آسیب پذیری

4-ارزیابی ریسک

5-سازگاری و کاهش

6-عدم قطعیت

7-خلاصه

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Risk management is an effective way to mitigate the adverse consequences of extreme events, and plays an important role in climate change adaptation. On the basis of the literature, this paper presents a conceptual framework for managing the risk of extreme events under climate change, and accordingly summarizes the recent developments with a focus on several key topics. In terms of risk determinants, the impacts of climate variability on the frequency of extreme events are addressed, and the various meanings and measurements of specific vulnerability are compared. As for the process of risk management, the dynamic assessment approach regarding future climate condition is emphasized. Besides, in view of decision making the available means to enhance the effectiveness of adaptation and mitigation strategies are highlighted. Finally, uncertainty is discussed with respect to its sources and solution.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدیریت ریسک راهی موثر برای کاهش عواقب مضر رویدادهای حاد است و نقشی مهمی در سازگاری با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. بر اساس ادبیات، این مقاله چارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی ارائه می‌دهد. و از این رو پیشرفت‌های اخیر را با تمرکز بر چند موضوع کلیدی خلاصه می‌کند. از نظر تعیین‌کننده‌های ریسک، به تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر بسامد رویدادهای حاد پرداخته می‌شود، و معانی و اندازه گیری‌های مختلف یک آسیب‌پذیری خاص مقایسه می‌شود. با توجه به فرایند مدیریت ریسک، بر رویکرد ارزیابی پویا راجع به شرایط آب و هوایی آینده تأکید می‌شود. گذشته از این، از منظر تصمیم‌گیری، وسائل موجود برای افزایش اثربخشی استراتژی‌های سازگاری و کاهش برجسته شده‌اند. سرانجام، عدم قطعیت با توجه به منابع و راه حل آن مورد بحث قرار گرفته شده است.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله تولید پاک – Journal of Cleaner Production
کلمات کلیدی  تغییرات آب و هوایی، رویدادهای حاد، مدیریت ریسک، سازگاری، عدم‌قطعیت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته مدیریت و جغرافیا
مناسب برای گرایش مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوای اقلیمی و مدیریت بحران
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید