مقاله ارزیابی ریسک حالات خرابی جداره دیفیوزر گاز توربین گازی سیمنز V94.2 با روش FMEA (سال 2012 IOP)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی ریسک حالات خرابی جداره دیفیوزر گاز توربین گازی سیمنز V94.2 با روش FMEA
عنوان انگلیسی مقاله Risk assessment of failure modes of gas diffuser liner of V94.2 siemens gas turbine by FMEA method
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

تحلیل و مدیریت ریسک

روش FMEA

حساسیت

رخداد

تشخیص

عدد اولویت ریسک (RPN)

خرابی جداره دیفیوزر گاز

ارزیابی ریسک خرابی جداره با روش FMEA

ماتریس بحرانی

خلاصه

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Failure of welding connection of gas diffuser liner and exhaust casing is one of the failure modes of V94.2 gas turbines which are happened in some power plants. This defect is one of the uncertainties of customers when they want to accept the final commissioning of this product. According to this, the risk priority of this failure evaluated by failure modes and effect analysis (FMEA) method to find out whether this failure is catastrophic for turbine performance and is harmful for humans. By using history of 110 gas turbines of this model which are used in some power plants, the severity number, occurrence number and detection number of failure determined and consequently the Risk Priority Number (RPN) of failure determined. Finally, critically matrix of potential failures is created and illustrated that failure modes are located in safe zone.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

خرابی اتصال جوشی جدار‌ة دیفیوزر گاز و محفظه اگزوز یکی از حالات خرابی توربین گازی V94.2 است که در برخی نیروگاه اتفاق افتاده است. زمانی که مشتریان می‌خواهند آخرین سفارش این محصول را بپذیرند این نقص یکی از ابهاماتشان بشمار می‌رود. بر همین اساس، اولویت ریسک این خرابی براساس روش آنالیز حالات خرابی (FMEA) ارزیابی می‌شود تا مشخص شود این خرابی برای عملکرد توربین فاجعه‌آمیز و برای انسان مضر است یا خیر. با استفاده از تاریخچه ۱۱۰ توربین گازی از این مدل که در برخی نیروگاه‌ها استفاده می‌شدند، عدد شدت، عدد رخداد و عدد تشخیص خرابی مشخص‌شده و در نتیجه عدد اولویت ریسک (RPN) خرابی تعیین شد. در نهایت، ماتریس بحرانی خرابی‌های بالقوه تشکیل شد و نشان داد که حالات خرابی در منطق‌ة ایمن قرار دارند.

سال انتشار 2012
ناشر IOP
مجله  بیست و پنجمین کنگره بین المللی در مهندسی مانیتورینگ وضعیت و تشخیصی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته مهندسی مکانیک
مناسب برای گرایش مکانیک سیالات، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، مکانیک خودرو، طراحی جامدات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مکانیک

دیدگاهتان را بنویسید