مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده: یافته های پژوهشی در مورد ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان (2015 سیج)

عنوان فارسی مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده: یافته های پژوهشی در مورد ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان
عنوان انگلیسی مقاله Positive Youth Development in the United States: Research Findings on Evaluations of Positive Youth Development Programs
فهرست مطالب ساختارهای رشد مثبت جوانان

افزایش تشکیل پیوند

پرورش انعطاف پذیری

افزایش شایستگی ها

شایستگی اجتماعی

شایستگی احساسی

شایستگی شناختی

شایستگی رفتاری.

شایستگی اخلاقی

پرورش خودمختاری

پرورش معنویت

پرورش خودکفایی

پرورش هویت شفاف و مثبت

پرورش باور به آینده

ارائه شناخت برای رفتار مثبت

ارائه فرصت هایی برای مشارکت اجتماعی

پرورش هنجارهای اجتماعی

ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان

خلاصه نتایج برنامه رشد مثبت جوانان

برنامه های تک حوزه ای

برنامه هایی در دو حوزه اجتماعی

برنامه هایی در سه حوزه اجتماعی

ویژگی های برنامه های موثر رشد مثبت جوانان

ساختارهای رشد جوانان

سنجش نتایج مثبت و مشکل آفرین

برنامه تحصیلی سازمان یافته

تکرار و مدت زمان برنامه

پیاده سازی برنامه و اطمینان از کیفیت اجرا

جمعیت بکار رفته

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی This article summarizes a much lengthier one that appeared in Prevention and Treatment. The earlier article grew out of a project initiated by the Department of Health and Human Services Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. The Positive Youth Development Evaluation project described why policy makers, practitioners, and prevention scientists advocated a shift in approach for how youth issues are addressed in this country. The Positive Youth Development Evaluation project sought to define how youth development programs have been defined in the literature and then to locate, through a structured search, strong evaluations of these programs and summarize the outcomes of these evaluations. In the current article, we explain why prevention has shifted from a single problem focus to a focus on factors that affect both positive and problem youth development, describe what is meant by positive youth development, and summarize what we know about the effectiveness of positive youth development programs.
ترجمه بخشی از متن مقاله

این مقاله خلاصه ای از مقاله ی منتشر شده در نشریه پیشگیری و درمان (Prevention and Treatment) است. مقاله ی پیشین حاصل پروژه ای بود که توسط دفتر معاون برنامه ریزی و ارزیابی سازمان سلامت و خدمات انسانی راه اندازی گردید. پروژه ی ارزیابی رشد مثبت جوانان مشخص نمود که چرا سیاستگذاران، افراد شاغل و دانشمندان پیشگیری، از تغییر در شیوه ی بررسی مشکلات جوانان در این کشور حمایت کردند. پروژه ی ارزیابی رشد مثبت جوانان به دنبال توضیح این موضوع بود که چگونه برنامه های رشد جوانان در کتب علمی شرح داده شده اند، و اینکه از طریق یک جستجوی سازمان یافته، ارزیابی های محکمی از این برنامه ها داشته باشند و نتایج این ارزیابی ها را خلاصه نمایند. در مقاله ی حاضر توضیح می دهیم که چرا پیشگیری، از یک مشکل منفرد به تمرکز بر عواملی که هم بر رشد مثبت جوانان و هم مشکل آن تأثیر دارند تغییر کرده است، به وسیله ی رشد مثبت جوانان توضیح می دهیم که چه مفهومی دارد، و آنچه درباره ی اثرگذاری برنامه های رشد مثبت جوانان می دانیم را به صورت خلاصه بیان می کنیم.

سال انتشار 2015
ناشر سیج
مجله  سالنامه آکادمی آمریکایی علوم اجتماعی و سیاسی
کلمات کلیدی  رشد مثبت، مداخله، پیشگیری، جوانان
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27
تعداد صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته علوم اجتماعی
مناسب برای گرایش پژوهشگری اجتماعی و جامعه شناسی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید