مقاله بتن بازیافتی به عنوان مصالح برای تولید بتن سازه (2010 MDPI)

عنوان فارسی مقاله بتن بازیافتی به عنوان مصالح برای تولید بتن سازه
عنوان انگلیسی مقاله Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. ویژگی های اصلی بتن با مصالح بتن بازیافتی

3. بررسی تجربی

3.1. مواد تشکیل دهنده اجزا

3.2. طراحی نسبت مخلوط

3.3. نتایج آزمایش بتن تازه

3.4. نتایج آزمایش بتن سخت شده

3.5. بحث در مورد ویژگی های بتن سخت شده

3.6. آزمون بار تیرهای بتن آرمه (بتن آرمه)

4. نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A comparative analysis of the experimental results of the properties of fresh and hardened concrete with different replacement ratios of natural with recycled coarse aggregate is presented in the paper. Recycled aggregate was made by crushing the waste concrete of laboratory test cubes and precast concrete columns. Three types of concrete mixtures were tested: concrete made entirely with natural aggregate (NAC) as a control concrete and two types of concrete made with natural fine and recycled coarse aggregate (50% and 100% replacement of coarse recycled aggregate). Ninety-nine specimens were made for the testing of the basic properties of hardened concrete. Load testing of reinforced concrete beams made of the investigated concrete types is also presented in the paper. Regardless of the replacement ratio, recycled aggregate concrete (RAC) had a satisfactory performance, which did not differ significantly from the performance of control concrete in this experimental research. However, for this to be fulfilled, it is necessary to use quality recycled concrete coarse aggregate and to follow the specific rules for design and production of this new concrete type.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، یک تجزیه و تحلیل مقایسه ای از نتایج تجربی ویژگی های بتن تازه و سخت شده با نسبت های مختلف جایگزینی مصالح درشت دانه بازیافتی با مصالح درشت دانه طبیعی ارائه شده است. مصالح بازیافتی توسط خرد کردن بتن ضایعاتی در مکعب های آزمون آزمایشگاهی و ستون های بتن پیش ساخته تولید شد. سه نوع مخلوط بتن مورد آزمایش قرار گرفتند: بتن کاملاً ساخته شده با مصالح طبیعی (NAC) به عنوان یک بتن کنترل و دو نوع از بتن ساخته شده با مصالح ریز طبیعی و مصالح درشت دانه بازیافتی (50٪ و 100٪ جایگزینی مصالح درشت دانه بازیافتی). نود و نه نمونه برای آزمایش ویژگی های اصلی بتن سخت شده ساخته شد. آزمون بار تیرهای بتن آرمه ساخته شده از انواع بتن مورد بررسی نیز در این مقاله ارائه شده است. صرف نظر از نسبت جایگزینی، بتن سنگدانه بازیافتی (RAC) دارای عملکرد رضایت بخشی بود که با عملکرد بتن کنترل در این تحقیق تجربی چندان تفاوتی نداشت. با این حال، برای رسیدن به این عملکرد رضایت بخش، استفاده از مصالح درشت دانه بتنی کیفی و پیروی از مقررات خاص برای طراحی و تولید این نوع بتن جدید ضروری است.

سال انتشار 2010
ناشر MDPI
مجله  پایداری – Sustainability
کلمات کلیدی  مصالح بازیافتی، بتن سنگدانه بازیافتی، ویژگی های مکانیکی، آزمون بار، بتن سازه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 29
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و مدیریت ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید