مقاله پیکربندی و تعادل بار در شبکه های توزیع LV (ولتاژ پایین) و MV (ولتاژ متوسط) برای عملکرد بهینه (2007 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله پیکربندی و تعادل بار در شبکه های توزیع LV (ولتاژ پایین) و MV (ولتاژ متوسط) برای عملکرد بهینه
عنوان انگلیسی مقاله Reconfiguration and Load Balancing in the LV and MV Distribution Networks for Optimal Performance
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

II. توصیف و فرمولاسیون مسئله

A. پیکربندی مجدد شبکه و فیدر

B. تعادل فاز و بار

III. روش ابتکاری

A. توصیف

B. الگوریتم اصلی

C. زیرروال

IV. شبکه عصبی

A. ساختار شبکه عصبی

B. تعلیم شبکه

V. نتایج شبیه سازی

A. اظهار نظرات در مورد نتایج

VI. نتیجه گیری ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

To get the distribution network to operate at its optimum performance in an automated distribution system reconfiguration was been proposed and researched. Considering, however, that optimum performance implies minimum loss, no overloading of transformers and cables, correct voltage profile, and absence of phase voltage and current imbalances, network reconfiguration alone is insufficient. It has to be complemented with techniques for phase rearrangement between the distribution transformer banks and the specific primary feeder with a radial structure and dynamic phase and load balancing along a feeder with a radial structure. This paper contributes such a technique at the low-voltage and medium-voltage levels of a distribution network simultaneously with reconfiguration at both levels. While the neural network is adopted for the network reconfiguration problem, this paper introduces a heuristic method for the phase balancing/loss minimization problem. A comparison of the heuristic algorithm with that of the neural network shows the former to be more robust. The approach proposed here, therefore for the combined problem, uses the neural network in conjunction with a heuristic method which enables different reconfiguration switches to be turned on/off and connected consumers to be switched between different phases to keep the phases balanced. An application example of the proposed method using real data is presented.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

برای عملکرد مطلوب شبکه توزیع در سیستم توزیع خودکار, یک پیکربندی مجدد در این مقاله ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، با توجه به اینکه عملکرد مطلوب متکی بر حداقل تلفات است، هیچ سربار گذاری ترانسفورماتورها و کابل ها، مشخصات ولتاژ صحیح، و فقدان ولتاژ فاز و عدم تعادل های جریان و پیکر بندی دوباره شبکه به تنهایی کافی نیست. این مورد باید با تکنیک ها برای بازآرایی فاز بین بانک های ترانسفورماتور توزیع و فیدر اولیه خاص با یک ساختار شعاعی و فاز پویا و تعادل بار در طول یک فیدر با ساختار شعاعی تکمیل شود. این مقاله چنین تکنیکی را در سطوح کم ولتاژ و ولتاژ متوسط یک شبکه توزیع به طور همزمان با پیکر بندی مجدد در هر دو سطح ارائه می دهد. در حالیکه شبکه عصبی برای مسئله پیکربندی مجدد شبکه اتخاذ شده است, این مقاله, روشی ابتکاری برای مسئله تعادل فاز/ مینیمم سازی تلفات را معرفی می کند. یک مقایسه از الگوریتم اکتشافی با الگوریتم شبکه عصبی نشان می دهد که الگوریتم اکتشافی قوی تر است. بنابراین روش پیشنهادی در اینجا، برای این مسئله ترکیبی، از شبکه عصبی در رابطه با یک روش ابتکاری استفاده می کند که روشن/خاموش شدن سوئیچ های پیکر بندی دوباره مختلف و روشن شدن مصرف کنندگان متصل بین فازهای مختلف را با متعادل نگهداشتن فازها میسر می سازد. یک مثال کاربردی از روش ارائه شده با استفاده از داده های واقعی در این مقاله ارائه شده است.

سال انتشار 2007
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه انتقال قدرت – TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
کلمات کلیدی  اتوماسیون توزیع، کنترل توزیع، الگوریتم اکتشافی، تعادل بار، شبکه عصبی، کنترل بهینه، آرایش فازی، عدم تعادل جریان فاز، عدم تعادل ولتاژ فاز، تلفات توان، پیکربندی دوباره
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید