مقاله پیشرفتهای اخیر در خوشه بندی: بررسی کوتاه

عنوان فارسی مقاله پیشرفتهای اخیر در خوشه بندی: بررسی کوتاه
عنوان انگلیسی مقاله Recent Advances in Clustering: A Brief Survey
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. روشهای تقسیم بندی

3. خوشه بندی سلسله مراتبی

4. خوشه بندی مبتنی بر چگالی

5. خوشه بندی مبتنی بر شبکه

6. روشهای مبتنی بر مدل

7. مجموعه های الگوریتم های خوشه بندی

8. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract:

Unsupervised learning (clustering) deals with instances, which have not been pre-classified in any way and so do not have a class attribute associated with them. The scope of applying clustering algorithms is to discover useful but unknown classes of items. Unsupervised learning is an approach of learning where instances are automatically placed into meaningful groups based on their similarity. This paper introduces the fundamental concepts of unsupervised learning while it surveys the recent clustering algorithms. Moreover, recent advances in unsupervised learning, such as ensembles of clustering algorithms and distributed clustering, are described.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

یادگیری بی نظارت ( خوشه بندی) با نمونه هایی سر و کار دارد که از قبل به هر طریق دسته بندی شده و به همین خاطر مشخصه کلاسی در رابطه با آنها وجود ندارد. حدود کاربرد الگوریتم های خوشه بندی، برای کشف کلاس های مفید اما ناشناخته از آیتم ها می باشد. یادگیری بی نظارت شیوه ای برای یادگیری است که نمونه ها به صورت خودکار وبر مبنای تشابهشان در گروههای معنادارقرار داده می شوند. این مقاله، مفاهیم بنیادی یادگیری غیرنظارت شده را معرفی و در عین حال الگوریتم های خوشه بندی اخیر را مورد بررسی قرار می دهد. به علاوه، پیشرفتهای اخیر در یادگیری بی نظارت، نظیر مجموعه های الگوریتم های خوشه بندی و خوشه بندی توزیع شده، شرح داده شده است.

کلمات کلیدی  تحلیل الگو، هوش ماشین، سیستم های هوشمند
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش هوش مصنوعی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید