مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی (2011 SSRN)

عنوان فارسی مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی
عنوان انگلیسی مقاله Quality of IFRS Adoption
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2-مرور بر ادبیات و طرح فرضیه

3-انتخاب نمونه و داده ها

4-طرح مدل

سنجش کیفیت اتخاذ استانداردهای گزارش مالی بین المللی #1: اتخاذ زودهنگام

سنجش کیفیت اتخاذ استانداردهای گزارش مالی بین المللی #2: کیفیت افشا صورتحساب های مجدد

سنجش کیفیت اتخاذ استانداردهای گزارش مالی بین المللی #3: توان تهیه مجدد صورتحساب

5-آمار توصیفی و تحلیل های تک متغییر

6- تحیل های چند متغییر

مدل اتخاذ زودهنگام

مدل افشا

مدل به کارگیری توانمند

رابطه بین کیفیت اتخاذ استانداردهای گزارش مالی بین المللی و کیفیت سودآوری قبل و بعد از اتخاذ

بررسی های توانمندی

7- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

We investigate factors associated with European firms’ IFRS adoption quality, using three proxies for adoption quality: early application of IAS 39, transparency of transition-year disclosure and rigor of initial application of IFRS in the income statement. In contrast to prior studies, we focus on the IFRS adoption quality in the restatement phase and explore its association with firms’ accrual quality before and after IFRS adoption. We hypothesize and find that better governed firms disclose more details concerning the impact of IFRS and apply the new standards in a more rigorous manner. However, governance quality is not uniformly associated with early adoption of IAS 39. Rather, better-governed firms use the adoption flexibility in a conservative fashion. If IAS 39 has a negative impact on equity book value, well-governed firms tend to adopt the standard early and vice versa. Our results suggest that political involvement in the implementation process of new accounting standards is undesirable. Firms are likely to use carve-out options opportunistically or in ways that are inconsistent with the IFRS Conceptual Framework.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ما به بررسی عوامل مربوط به کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی شرکت های اروپایی با استفاده از سه نماینده اتخاذ کیفیت می پردازیم: به کارگیری زودهنگام استانداردهای حسابداری بین المللی39، شفافیت در تغییر سال و قدرت به کارگیری اولیه استانداردهای گزارش مالی بین المللی در صورتحساب مالی. مغایر با مطالعات قبلی، بر کیفیت به کار گیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی در مرحله گزارش مجدد موجودی و بررسی رابطه آن با کیفیت به دست آمده شرکت قبل و بعد از به کار گیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی. ما پس از فرضیه بندی پی می بریم که شرکت های بهتر اداره شده جزئیات بیشتری درباره تاثیر استانداردهای گزارش مالی بین المللی بر ملاء می سازند و استانداردهای جدیدی به شیوه پایدار به کار می گیریم. به هر حال، کیفیت اداره کردن منحصرا مربوط به اتخاذ زودهنگام استاندارد حسابداری بین المللی 39نیست. بلکه شرکت های بهتر اداره شده از انعطاف پذیری به شیوه محافظه کارانه استفاده می کنند. اگر استاندارد حسابداری بین المللی 39 دارای تاثیر منفی بر ارزش رزش دفتری سرمایه داشته باشد، معمولا شرکت های خوب اداره شده، این استاندارد را به طور زودهنگام به کار می گیرند و عکس این قضیه درست است. نتایج ما نشان می دهد که مشارکت سیاسی در فرایند اجرای استانداردهای حسابداری جدید امری نامطلوب است. شرکت ها به طور فرصت طلبانه از روش های به دست آمده استفاده می کنند یا اینکه به شیوه هایی روی می آورند که متناسب با چارچوب مفهومی استانداردهای گزارش مالی بین المللی نمی باشد.

سال انتشار 2011
ناشر SSRN
کلمات کلیدی  حسابداری بین المللی، بازنگری های استانداردهای گزارش مالی بین المللی، اداره شرکت، افشا، استاندارد حسابداری بین المللی 39
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43
تعداد صفحات ترجمه مقاله 32
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی و حسابرسی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید