مقاله نقشه برداری قبل از جراحی مغز در زمان فلج مغزی با استفاده همزمان از EEG و MRI (سال 2016 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله نقشه برداری قبل از جراحی مغز در زمان فلج مغزی با استفاده همزمان از EEG و MRI کاربردی با بزرگ نمایی بالا: امکان سنجی و نخستین نتایج
عنوان انگلیسی مقاله Presurgical brain mapping in epilepsy using simultaneous EEG and functional MRI at ultra‑high field: feasibility and first results
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

بیماران

جمع آوری داده ها

EEG-fMRI همزمان

تصویربرداری ساختاری

نقشه یابی عملیات زبانی و حرکتی

تحلیل داده ها

پردازش EEG

پردازش fMRI

تحلیل های مربوط به توپوگرافی و اسپایک

نقشه برداری حرکتی و زبانی

نتایج

تجزیه و تحلیل های مربوط به توپوگرافی اسپایک

بیمار 1

بیمار 4

بیمار 9

قشر مغزی

بیمار 8

بیمار 9

بحث

ایمنی و آسایش بیمار

حذف نمونه های مربوط به MRI

ترکیب EEG-fMRI

نقشه برداری قشر مغزی

کیفیت تصویر

مقایسه با 3T

امکان سنجی بالینی و اهمیت

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Objectives The aim of this study was to demonstrate that eloquent cortex and epileptic-related hemodynamic changes can be safely and reliably detected using simultaneous electroencephalography (EEG)–functional magnetic resonance imaging (fMRI) recordings at ultra-high field (UHF) for clinical evaluation of patients with epilepsy. Materials and methods Simultaneous EEG–fMRI was acquired at 7 T using an optimized setup in nine patients with lesional epilepsy. According to the localization of the lesion, mapping of eloquent cortex (language and motor) was also performed in two patients. Results Despite strong artifacts, efficient correction of intra-MRI EEG could be achieved with optimized artifact removal algorithms, allowing robust identification of interictal epileptiform discharges. Noise-sensitive topographyrelated analyses and electrical source localization were also performed successfully. Localization of epilepsyrelated hemodynamic changes compatible with the lesion were detected in three patients and concordant with findings obtained at 3 T. Local loss of signal in specific regions, essentially due to B1 inhomogeneities were found to depend on the geometric arrangement of EEG leads over the cap. Conclusion These results demonstrate that presurgical mapping of epileptic networks and eloquent cortex is both safe and feasible at UHF, with the benefits of greater spatial resolution and higher blood-oxygenation-level-dependent sensitivity compared with the more traditional field strength of 3 T.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده :

هدف این مطالعه نشان دادن این امر است که قشر مغزی و فلج مغزی مربوط به تغییرات همودینامیک می تواند با خیال راحت و قابل اعتماد با استفاده الکتروانسفالوگرافی همزمان (EEG) کاره تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (fMRI) در میدان (UHF) برای ارزیابی بالینی تشخیص بیماران مبتلا به فلج مغزی استفاده شود . مواد و روش های EEG-fMRI در 7T با استفاده از یک راه اندازی بهینه سازی شده در نه بیمار مبتلا به فلج مغزی به دست آمده است. با توجه به محل ضایعه، نقشه برداری قشر مغزی (زبانی و حرکتی) نیز در دو بیمار انجام شد.

نتایج با وجود آثار قوی، اصلاح MRI EEG می تواند با الگوریتم حذف مصنوع بهینه سازی شده به آید، و اجازه شناسایی قوی از تخلیه فلج مغزیی را می دهد. تجزیه و تحلیل مربوط توپوگرافی حساس به نویز و محلی سازی منبع الکتریکی نیز با موفقیت انجام شد. محلی سازی تغییرات همودینامیک مربوط به فلج مغزی سازگار با ضایعه در سه بیمار تشخیص داده و هماهنگ با یافته های به دست آمده در 3T است. تلفات محلی سیگنال در مناطق خاص، در اصل به ناهمگونی های B1 به علت بستگی به آرایش هندسی EEG منجر شده است . نتیجه گیری این نتایج نشان می دهد که نقشه برداری پیش از جراحی شبکه مبتلا به فلج مغزی و قشر مغزی در UHF امکان پذیر است، بر طبق مکان یابی زخم، یی نقشه برداری قشر مغزی زبانی و حرکتی 3T در دو بیمار انجام شد.

سال انتشار 2016
ناشر اشپرینگر
مجله  مواد رزونانس مغناطیسی در فیزیک، زیست شناسی و پزشکی – Magnetic Resonance Materials in Physics
کلمات کلیدی  EEG-fMRI ، نقشه برداری قبل از جراحی، فلج مغزی، بزرگنمایی با وضوح بالا
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته پزشکی و مهندسی پزشکی
مناسب برای گرایش مغز و اعصاب، پردازش تصاویر پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید