مقاله رفتار حرارتی بتن پیش تنیده (2013 Icevirtuallibrary)

 

 

عنوان فارسی مقاله رفتار حرارتی بتن پیش تنیده
عنوان انگلیسی مقاله Prestressed concrete thermal behaviour
فهرست مطالب چکیده

نمادها

مقدمه

اهمیت تحقیق

مقاومت فشاری NSC و HSC پیش تنیده در دماهای بالا

مدول الاستیک پیش تنیده بتن در دماهای بالا

کرنش در تنش بیشینه بتن پیش تنیده در دماهای بالا

کرنش حرارتی بتن بدون بارگذاری و پیش تنیده

کرنش خزشی در دماهای بالا

رابطه تنش- کرنش فشاری در دماهای بالا

جمع‌بندی

نمونه مقاله انگلیسی The structural fire safety capacity of concrete is very complicated because concrete materials have considerable variations. Constitutive relationships for prestressed normal-strength concrete (NSC) and high-strength concrete (HSC) subjected to fire are needed to provide efficient modelling and to meet specific fire-performance criteria of the behaviour for prestressed concrete structures exposed to fire. In this paper, formulations for estimating the parameters affecting the behaviour of unconfined prestressed concrete at high temperatures are proposed. These formulations include residual compression strength, initial modulus of elasticity, peak strain, thermal strain, transient creep strain and the compressive stress–strain relationship at elevated temperatures. The proposed constitutive relationships are verified with available experimental data and existing models. The proposed relationships are general and rational, and show good agreement with the experimental data. More tests are needed to further verify and improve the proposed constitutive relationships.
نمونه ترجمه فارسی

ظرفیت ایمنی در برابر آتش سازه‌ای بتن بسیار پیچیده می‌باشد زیرا مواد بتن دارای تغییرات زیادی هستند. روابط بنیادی برای بتن پیش تنیده  با مقاومت متوسط (NSC) و بتن با مقاومت بالا (HSC) در معرض آتش برای مدل‌سازی کارآمد و ارضای معیار عملکرد خاص در برابر آتش برای سازه‌های بتنی پیش تنیده در برابر آتش مورد نیاز می‌باشند. در این مقاله، فرمول‌هایی برای تخمین پارامترهای موثر بر رفتار بتن پیش تنیده نامحدود در دماهای بالا پیشنهاد گردیده‌اند. این فرمول‌بندی‌ها شامل مقاومت فشاری باقیمانده، مدول الاستیسیته اولیه، کرنش بیشینه، کرنش حرارتی، کرنش خزش گذرا و رابطه تنش- کرنش فشاری در دماهای بالا می‌باشد. روابط اساسی پیشنهادی با داده‌های تجربی و مدل‌های موجود اعتبارسنجی شده‌اند. روابط پیشنهادی کلی و منطقی بوده و تطابق خوبی را با داده‌های تجربی از خود نشان می‌دهند. تست‌های بیشتری برای بررسی بیشتر و بهبود روابط ساختاری پیشنهادی مورد نیاز می‌باشند.

سال انتشار 2013
ناشر Icevirtuallibrary
مجله  مجله تحقیقات بتن – Magazine of Concrete Research
 صفحات مقاله انگلیسی 14
صفحات ترجمه مقاله 28
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش مدیریت ساخت و سازه
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید