مقاله فلوریزین رها شده توسط بقایای ریشه سیب با بیماری کشت مجدد سیب مرتبط است (2016 Fupress)

عنوان فارسی مقاله فلوریزین رها شده توسط بقایای ریشه سیب با بیماری کشت مجدد سیب مرتبط است
عنوان انگلیسی مقاله Phlorizin released by apple root debris is related to apple replant disease
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

طرح آزمایشات و معیارهای رشد گیاه

تجزیه و تحلیل ترکیبات فنولی

تحلیل آماری

نتایج و بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Summary

Autotoxic compounds are likely to be among the causes of apple replant disease, but their secretion is low during plant life. Using targeted metabolomics, the changes in soil phenolic profile were analyzed after the addition of apple roots, and their potential autotoxicity was assessed on apple seedlings. The addition of apple roots severely damaged the plants, attributed to autotoxic action of the phenolic compound phlorizin. Prolonged residence time of the roots in the soil before planting reduced their negative action, probably due to the degradation of phlorizin.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ترکیبات خود سمیت زا احتمالاً در میان عوامل ایجاد بیماری در کشت مجدد سیب قرار می گیرند، اما ترشح آن ها طی دوره حیات پایین است. با استفاده از مواد هدف، تغییرات پروفیل فنولی خاک پس از افزودن ریشه های سیب بررسی شد و قابلیت سمیت آن ها بر گیاهچه های سیب مورد ارزیابی قرار گرفت. افزودن ریشه های سیب، به شدت به گیاهان آسیب می زند که مرتبط با فعالیت خود سمیت ترکیبات فنولی فلوریزین است. زمان ماندگاری طولانی-مدت ریشه ها در خاک قبل از کاشت فعالیت منفی آن ها را احتمالاً به دلیل تجزیه فلوریزین کاهش می دهد.

سال انتشار 2016
ناشر Fupress
مجله  فیتوپاتولوژی مدیترانه ای – Phytopathologia Mediterranea
کلمات کلیدی   آللوکمیکال ها، ترکیبات فنولی، خاک، خود سمیت، موانع کشت مداوم
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاوری
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، بیماری شناسی گیاهی و گیاه پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید