مقاله شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری: آزمایش روابط آنها در صنعت هتلداری (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری: آزمایش روابط آنها در صنعت هتلداری
عنوان انگلیسی مقاله Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۲ چارچوب تئوری

۲ ۱ شخصیت و رضایت مشتری

۲ ۲ رضایت مشتری، ذهنیت هتل، و وفاداری

۲ ۳ تأثیر متوسط تزئینات داخلی هتل

۳ روش شناسی

۳ ۱ ابزار سنجش

۳ ۲ روال جمع آوری نمونه و اطلاعات

۴ یافته ها و نتایج

۴ ۱ تحلیل عامل تأییدی

۴ ۲ مدلسازی معادله ساختاری

۴ ۳ آزمایش تأثیر واسط فرض شده

۵ بحث و مفاهیم

۵ ۱ مفاهیم تئوری

۵ ۲ مفاهیم عملی

۵ ۳ محدودیت ها و مسیر مطالعات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی 1. Introduction

Hotel guest loyalty is of the utmost importance given the competitive nature of the lodging sector. The increasing expansion of hotels into other hospitality and related areas amplifies the continuing importance of guest loyalty and the need to ensure guests’ recurring reservations at a perceived favorite hotel. Articles that have focused on loyalty link it to customer satisfaction (Oliver, 1999), image (Kandampully and Hu, 2007), perceived value (Yang and Peterson, 2004), and customer characteristics (Durukan and Bozaci, 2011), such as personality (Lin, 2010a). Despite the presence of abundant studies on loyalty, the relationship between the antecedents of service customer loyalty, particularly in hospitality and tourism, are inconclusive. This is true, too, about the relationship between customer satisfaction and image and their impacts on loyalty. Some researchers perceive image as an antecedent to satisfaction that does not have an influence on loyalty (Lai et al., 2009) while others have perceived this relationship the other way around (Kandampully and Suhartanto, 2000). The variability in perceptions and guidance leaves hoteliers without sure ways to accurately strategize their efforts.

ترجمه بخشی از متن مقاله 1- مقدمه

وفاداری مهمانان هتل، بخاطر طبیعت رقابتی بخش هتل ها و مهمانسراها، دارای بیشترین اهمیت است. گسترش مداوم هتلها به داخل حوزه های مهمانداری و حوزه های مربوطه دیگر، اهمیت مسلم وفاداری مهمان و اطمینان از این امر که رزرو مجدد اتاق توسط مهمانان در هتلی که مورد علاقه آنها باشد را تقویت میکند. مقالاتی که بر روی وفاداری تمرکز دارند، آنرا با رضایت مشتری،ذهنیت، ارزش مشاهده شده، و خصوصیات مشتری مانند شخصیت مرتبط می دانند. علیرغم وجود مطالعات زیاد در مورد وفاداری، روابط بین پیش نیازهای خدماتی وفاداری مشتریان، خصوصاً در هتلداری و جهانگردی، نامتناهی و بی پایان هستند. این موضوع در مورد روابط بین رضایت مشتری و ذهنیت و تأثیر آنها بر روی وفاداری هم صادق است. بعضی از محققان ذهنیت را بعنوان پیش نیازی برای رضایت میدانند که البته بر روی وفاداری هیچ تأثیر ندارد، درحالیکه بقیه محققان این روابط را بصورت دیگری مشاهده کرده اند. این تفاوت ها و تنوع در مشاهدات و راهکارها، باعث میشود که هتلداران راهکار مطمئن و دقیقی برای تعیین نحوه تلاش های خود نداشته باشند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی مدیریت رضایتمندی
کلمات کلیدی  هتل،ذهنیت، رضایت، تزئینات داخلی، شخصیت، وفاداری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، بازاریابی و جهانگردی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید