مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی: پاتوفیزیولوژی، سبب شناسی و تشخیص
عنوان انگلیسی مقاله Persistent Pain and Neurosensory Disturbance After Dental Implant Surgery: Pathophysiology, Etiology, and Diagnosis
فهرست مطالب نکات کلیدی

مقدمه

بیولوژی سلول های عصبی و پاسخ آن ها به آسیب دیدگی

گروه بندی آسیب عصبی

پاتوفیزیولوژی درد مزمن

مکانیسم های محیطی که درد مزمن را القا می کنند

مکانیسم های مرکزی که درد نوروپاتیک را القا می کنند

شیوع نقایص عصبی بعداز جراحی ایمپلنت دندان

تشخیص

فاکتورهای خطر

خلاصه

بخشی از متن مقاله انگلیسی INTRODUCTION

All dental structures are innervated by the trigeminal nerve, and common dental procedures can result in injury to one of the many branches of this nerve. These procedures, including the determination of local anesthesia,1 endodontic procedures (Fig. 1),2,3 suture placement, soft-tissue manipulation (Fig. 2),4 and third-molar extractions,5,6 can cause injury to branches of the trigeminal nerve. The nerve most commonly injured during dental procedures is the inferior alveolar nerve (64.4%), followed by the lingual nerve (28.8%).7 Injuries to these nerves are most often associated with dental anesthesia. In recent years, the great success of dental implants has led to wide acceptance of such treatment. However, nerve injury and neurosensory impairment can occur after implant placement, even after accurate evaluation and careful treatment (Fig. 3).5 A recent study found that 73% of dentists have reported that their patients have experienced neurosensory impairment after surgical implant procedures.4

ترجمه بخشی از متن مقاله مقدمه

همه ی ساختارهای دندانی به وسیله ی عصب سه قلو عصب دهی می شوند، و روش های دندانپزشکی معمول می توانند منجر به وارد آمدن آسیب به یکی از شاخه های این عصب شوند. این رویکردها، شامل بی حسی موضعی، رویکرد درمان ریشه (شکل 1)، قرار دادن نخ، دستکاری بافت نرم (شکل 2)، بیرون آوردن دندان آسیاب سوم می باشد که می توانند موجب وارد آمدن آسیب به عصب انتهایی شوند.

معمول ترین عصبی که در طی رویکردهای دندانپزشکی دچار آسیب می شود، عصب آلوئولار تحتانی می باشد (64.4%)، بعداز آن، عصب زبانی قرار می گیرد (28.8%). آسیب به این عصب ها اغلب با بی حسی دندان همراه می باشد.

در سال های اخیر، موفقیت بزرگ ایمپلنت های دندانی منجر به پذیرش گسترده ی چنین درمان هایی شده است. به هرحال، آسیب عصب و اختلال عصبی می تواند بعداز قرار دادن ایمپلنت، حتی بعداز ارزیابی صحیح و درمان دقیق، رخ دهد (شکل 3). یک مطالعه ی اخیر نشان داده است که 73% از دندانپزشکان گزارش کرده اند که بیماران آن ها اختلال حسی عصبی را بعداز روش های جراحی ایمپلنت تجربه کرده اند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  درمانگاه های دندانپزشکی آمریکای شمالی – Dental Clinics of North America
کلمات کلیدی  ایمپلنت، درک عصبی، نوروپاتی، درد، آسیب عصب، احساس، سبب شناسی، تشخیص
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته دندانپزشکی
مناسب برای گرایش تشخیص بیماری های دهان و دندان، دندانپزشکی ترمیمی و آسیب شناسی دهان
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته دندانپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید