مقاله پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: مدارکی از چین (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: مدارکی از چین
عنوان انگلیسی مقاله Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات و توسعه فرضیات

3. تعاریف و روش متغیر

1. 3 تعاریف متغیر

1. 1. 3 پاداش مدیر اجرایی

2. 1. 3 حساسیت پرداخت بابت عملکرد حسابداری

3. 1. 3 شدت تحقیق و توسعه

4. 1. 3 متغیرهای کنترل

2. 3 مدلهای تجربی

4. آمارهای توصیفی و نتایج تجربی

1. 4 آمارهای توصیفی

2. 4 تحلیل های رگرسیون

3. 4 بررسی های پایداری

4. 4 تستهای اضافی

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Previous studies argue that due to the complexity and long-term nature of research and development (R&D), there is no significant relationship between pay for short-term accounting performance and R&D investment. Meanwhile, we might also expect a negative relationship between pay for accounting performance and R&D investment in firms under temporary earnings pressure. However, we show that in an emerging market such as China, where the agency cost of innovation is high, firms may use incentive plans based on accounting performance to mitigate the opportunistic behavior of management. We find a positive relationship between pay for accounting performance and R&D investment. In addition, we find that the above relationship becomes weaker if there are alternative governance mechanisms to mitigate the agency cost of innovation.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مطالعات قبل این گونه استدلال می کنند که به خاطر پیچیدگی و طبیعت بلند مدت تحقیق و توسعه (R&D)، بین پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد. ضمناً، انتظار می رود در شرکتهایی که تحت فشار سود موقت قرار دارند، بین پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه رابطه منفی وجود داشته باشد. اما نشان می دهیم که در یک بازار در حال ظهور نظیر چین، که هزینه های نمایندگی نوآوری در سطح بالایی قرار دارد، شرکت ها از برنامه های تشویقی مبتنی بر عملکرد حسابداری برای به حداقل رساندن رفتار فرصت طلب مدیریت استفاده می کنند. بین پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، رابطه مثبتی وجود دارد. به علاوه، این گونه استنباط می کنیم که در صورت وجود مکانیسم های حاکمیت جایگزین برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی نوآوری، رابطه فوق ضعیف تر می شود.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله   بررسی بین المللی اقتصاد و دارایی – International Review of Economics and Finance
کلمات کلیدی  پرداخت بابت عملکرد حسابداری، پاداش (جبران خدمات)، نوآوری، نمایندگی، بازار چین
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت و حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی، مدیریت مالی و سیاست های تحقیق و توسعه
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید