مقاله مطالعه پارامتریک بر اثرات زاویه میل شمع بر پاسخ شمع مایل در سکوی دریایی پوشش دار (2016 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مطالعه پارامتریک بر اثرات زاویه میل شمع بر پاسخ شمع مایل (شیبدار) در سکوی دریایی پوشش دار (جاکتی)
عنوان انگلیسی مقاله Parametric Study on the Effects of Pile Inclination Angle on the Response of Batter Piles in Offshore Jacket Platforms
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مدلسازی المان محدود

2.1 مدلسازی هندسی

2.2 مشینگ (شبکه بندی)

2.3 خواص مواد

2.4 بارگذاری و آنالیز آن

2.5 صحت سنجی

3. بحث و نتایج

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Offshore jacket-type platforms are attached to the seabed by long batter piles. In this paper, results from a finite element analysis, verified against experimental data, are used to study the effect of the pile’s inclination angle, and its interaction with the geometrical properties of the pile and the geotechnical characteristics of the surrounding soil on the behavior of the inclined piles supporting the jacket platforms. Results show that the inclination angle is one of the main parameters affecting the behavior of an offshore pile. We investigated the effect of the inclination angle on the maximum von Mises stress, maximum von Mises elastic strain, maximum displacement vector sum, maximum displacement in the horizontal direction, and maximum displacement in the vertical direction. The pile seems to have an operationally optimal degree of inclination of approximately 5°. By exceeding this value, the instability in the surrounding soil under applied loads grows extensively in all the geotechnical properties considered. Cohesive soils tend to display poorer results compared to grained soils.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

سکوهای دریاییِ نوع پوشش دار توسط شمع های مایل طولانی به بستر دریا منتهی می شوند. در این مقاله، نتایج مورد تائید از آنالیزهای اِلِمان محدود در مقابل داده های تجربی برای مطالعه ی اثرات زاویه ی میل شمع و تعامل آن با خواص هندسی شمع و مشخصه های ژئوتکنیکی خاک اطراف بر رفتار شمع های مایل نگه دارنده ی سکوهای پوشش دار، مورد استفاده قرار میگیرند. نتایج نشان می دهد که زاویه ی میل، یکی از پارامترهای موثر بر رفتار شمع فرا ساحلی [بر بستر دریا] است. ما اثر زاویه میل بر حداکثر استرس فون میسز، حداکثر کشش الاستیکی فون میسز، حداکثر مجموع بردار جابجایی، حداکثر جابجایی در جهت عمودی و افقی را بررسی می کنیم. به نظر می رسد که شمع از نظر عملی دارای درجه مطلوبی از شیب، در حدود 5 درجه باشد. ناپایداری در خاک اطراف (حیطه) تحت بارهای اعمال شده، بصورت گسترده در تمام خواص ژئوتکنیکی بیش از این مقدار در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که خاک های چسبنده (منسجم) نتایجی به مراتب بدتر نسبت به خاک های ریز دانه دارند.

سال انتشار 2016
ناشر اسپرینگر
مجله  گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
کلمات کلیدی  شمع، زاویه میل، آنالیزهای المان محدود، سکوی دریایی پوشش دار (جاکتی)، تعامل خاک-شمع، نشست، شمع های فرا ساحلی (بر بستر دریا)
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته  مهندسی عمران
مناسب برای گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی و سازه
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید