مقاله انگلیسی مدیریت پروکسی: شبکه های سازمانی در حال رشد (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مدیریت پروکسی: شبکه های سازمانی به عنوان اهرم های سازمانی در حال رشد در بازارهای خوب عمومی
عنوان انگلیسی مقاله Managing by proxy: Organizational networks as institutional levers in evolving public good markets
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
چکیده
انتزاعی گرافیکی
کلید واژه ها
1. حفظ عرف عمومی در عصر مارکیت
2. روابط بین دولت ها، شبکه ها، موسسات و بازار
3. روش شناسی: مطالعه موردی طولی در مورد شکل گیری و مدیریت شبکه
4. EcoNet – تلاش دولت برای ایجاد و مشروعیت یک پروکسی مدیریت بازار است
5. مدیریت پروکسی: استفاده از شبکه برای ایجاد تغییر در منطق نهادی و زمینه بازار
6. نتیجه گیری
سپاسگزاریها
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Graphical abstract
Keywords
1. Sustaining public good in an era of marketization
2. Relationships between governments, networks, institutions, and the market
3. Methodology: a longitudinal case study of network formation and management
4. EcoNet – a government effort to create and legitimate a market management proxy
5. Managing-by-proxy: using the network to bring about shifts in institutional logics and market context
6. Conclusion
Acknowledgements
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

دولت ها باید با حفظ فشارهای تکاملی پایدار بودن کالاهای عمومی را افزایش دهند: افزایش قدرت بازار خصوصی، افزایش محدودیت منابع و افزایش انتظارات مصرف کنندگان. تحقیقات نشان داده است که شبکه های سازمانی می توانند برای رانندگی و شکل دادن به بازار استفاده شوند اما هنجارها، ارزش ها و شیوه های نهادی می توانند مانع تغییر بازار شوند. من می پرسم چگونه دولت ها می توانند از شبکه ها برای شکل دادن به بازار ها با استفاده از پروکسی استفاده کنند و مداخله مستقیم مداخلاتی را به همراه داشته باشند من در شبکه های سازمانی ادبیات، نظریه نهادی و شواهد تجربی طولانی را برای بررسی تلاش های دولت برای ایجاد یک شبکه بین سازمانی جدید برای برانگیختن هنجارهای سازمانی در بازار الکترونیک ایرلند، جلب می کنم. من سه فرآیند کلیدی را که دولت ها در هنگام استفاده از شبکه ها برای تاثیر گذار بر تغییرات نهادی در بازارهای در حال رشد تاثیر می گذارند، شناسایی می کنند: توانمند ساختن چالش های نهادی، منطبق ساختن منطق های سازمانی و پیروی از سیاست و عمل.

1. مقدمه

1. حفظ ارزش های عمومی در عصر مارکیتیسسیون

“در حال حاضر مدیر اجرایی خدمات بهداشتی و درمانی (HSE) مایل است که مناقصه هایی را از شرکت ها / افراد واجد شرایط واجد شرایط دعوت نماید تا به مدیر اجرایی خدمات بهداشتی (HSE) کمک کند تا با تنظیم، توسعه و مدیریت اکوسیستم سلامت الکترونیک برای جمهوری ایرلند. “(ROI) (دعوت به مناقصه برای تسهیل شبکه خارجی eHealth (که در اینجا به عنوان” EcoNet “نامیده می شود)، مارس 2015، تاکید اصلی) چرا که مردم دیگر زندگی می کنند، بسیاری از کشورها هزینه های مراقبت های بهداشتی عمومی را مشاهده می کنند افزایش به سطوح unsustainable1،2. یک پاسخ eHealth است، استفاده از تکنولوژی برای تغییر راه مراقبت از تحویل. این شامل “تغییر پارادایم” (Mountford و همکاران، 2016) در متن چندین منطق سازمانی ناسازگار (Dorado، 2005؛ Scott، 2000). منطق بازار جدید، بر اساس اعتقاد بر این است که بازارها منابع کمیاب را به طور موثر تخصیص می دهند (Djelic، 2006)، در یک محیط قرار داده شده است که منطق حرفه ای به طور سنتی نقش تصمیم گیری و نقش دروازه بان را در بر می گیرد (Reay & Hinings، 2005 ) سطوح ابتدایی سازمان می تواند تأثیرات نهادی بر سطوح ثانویه داشته باشد (Jepperson، 1991) و هنجارها، ارزش ها، شیوه ها و فرهنگ های بلند مدت می تواند مانع تغییر نهادی شود (DiMaggio & Powell، 1983). این به این معنی است که نهادهای اجتماعی مانند نقش دکتر پزشکی می توانند تأثیرات نهادی را در زمینه بازار، تأثیر بر ساختارهای اجتماعی مانند شبکه های بازار و همچنین قوانین نهادی مانند نقش خریدار و فروش فروشنده (Aspers، 2011) داشته باشند. این الگوهای اجتماعی نهادینه شده بازتولید شده (و انحرافات تحریم شده) “مگر اینکه اقدام جمعی بلوک … پروسه تولید مثل” (Jepperson، 1991، ص 145). نقش منطق نهادی در فرایندهای نهادینه سازی و عدم نهادینه سازی در زمینه های مختلف از جمله مراقبت های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است (Reay & Hinings، 2005؛ Zilber، 2002)، به عنوان فرصت برای کارآفرینی سازمانی ایجاد شده توسط منطق همپوشانی، هویت مبهم و چندگانه شبکه ها (Owen-Smith & Powell، 2008). این که آیا پرورش عمدی اقدام جمعی از طریق ایجاد یک شبکه بین سازمانی می تواند فرآیند تولید باروری یک نظم نهادی را برای ایجاد فضا برای مجدد نهادینه سازی دیگر، مانع بررسی شود.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Governments must ensure the sustainability of public goods in the face of evolutionary pressures: increasing private market power, escalating resource constraints and heightening consumer expectations. Research has demonstrated that organizational networks can be used to drive and shape markets but that institutionalized norms, values, and practices can block market change. I ask how governments can use networks to shape markets by proxy, complementing direct regulatory intervention. I draw on organizational networks literature, institutional theory, and longitudinal empirical evidence to examine government efforts to form a new inter-organizational network to challenge institutional norms in Ireland’s eHealth market. I identify three key processes that governments engage in when using networks to influence institutional change in evolving markets: empowering institutional challengers, reconciling competing institutional logics, and bridging policy and practice.

1.Introduction

1. Sustaining public good in an era of marketization

“The Health Service Executive (HSE) would now like to invite tenders from suitably qualified companies/individuals to assist the Health Service Executive (HSE) with the setup, development and management of an eHealth Ecosystem for the Republic of Ireland.” (ROI) (Invitation to tender for an external eHealth Network (hereafter referred to as ‘EcoNet’) facilitator, March 2015, emphasis in the original) As people live longer, many nations will see public healthcare expenditure increase to unsustainable levels1,2. One response is eHealth, the use of technology to change the way care is delivered. This involves “a paradigm shift” (Mountford et al., 2016) in a context of multiple incompatible institutional logics (Dorado, 2005; Scott, 2000). A new market logic, based on the belief that markets will more efficiently allocate scarce resources (Djelic, 2006), is inserted into a context where a professional logic traditionally secured the clinician’s decision-making and gate-keeping role (Reay & Hinings, 2005). Primary levels of organization can have institutional effects on secondary levels (Jepperson, 1991) and long-established norms, values, practices, and cultures can hinder institutional change (DiMaggio & Powell, 1983). This means that societal institutions such as the role of the medical doctor, can have institutional effects on market context, affecting social structures such as market networks as well as institutional rules such as buyer and seller exchange roles (Aspers, 2011). These institutionalized social patterns are reproduced (and deviations sanctioned) “unless collective action blocks…the reproductive process” (Jepperson, 1991, p. 145). The role of institutional logics in processes of institutionalization and de-institutionalization has been examined in multiple contexts including healthcare (Reay & Hinings, 2005; Zilber, 2002), as has the opportunity for institutional entrepreneurship created by overlapping logics, ambiguous identities, and multiple networks (Owen-Smith & Powell, 2008). Whether the deliberate seeding of collective action through the creation of an inter-organizational network can block the reproductive process of one institutional order to create space for the re-institutionalization of another has not as yet been examined.

سال انتشار 2019
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  تحقیقات کسب و کار و بیزینس (Journal of Business Research)
نوع مقاله ISI
ترجمه کامپیوتری کلمات کلیدی  سازماندهی عمومی
مطالعات بازار
شبکه های بین سازمانی
تئوری نهادی
eHealth
کلمات کلیدی انگلیسی
Public organizing
Market studies
Inter-organizational networks
Institutional theory
eHealth
صفحات مقاله انگلیسی 13
مناسب برای رشته مديريت – مهندسي صنايع – علوم اقتصادي – پزشکی
مناسب برای گرایش بهداشت حرفه ای – بهداشت عمومی – بازاریابی – بازاریابی بین الملل – مدیریت اجرایی – مدیریت بازاریابی و صادرات – مدیریت دولتی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها – 
کد مقاله  rbt19
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مديريت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید