مقاله تحقیق مربوط به جو سازمانی: یک رویکرد پیشنهادی با تاکید بر موسسات بانکداری (2015 امرالد)

عنوان فارسی مقاله تحقیق مربوط به جو سازمانی: یک رویکرد پیشنهادی با تاکید بر موسسات بانکداری
عنوان انگلیسی مقاله Organizational climate research: a proposed approach focused on banking institutions
فهرست مطالب 1-مقدمه

2- مرور منابع

2-1 محیط بانکداری و اهمیت درک جو سازمانی

2-2 مدل های جو سازمانی

2-3 پروفیل یا نیمرخ جو سازمانی

3- روش شناسی

3-1 جمع اوری داده ها و محاسبه GSI

3-2 راهبرد های اصلاح

4- نتایج

5-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی 1. Introduction

The difficulty in acquiring knowledge about relationships between employees and work teams in a company is partly circumvented by one of the most used and important concepts regarding human resources management, the concept of organizational climate. According to Chiavenato (2003), climate is the psychological and social environment that exists in an organization and influences its members` behavior. It is affected by a number of factors, such as: leadership styles, organizational structure, motivational strategies, each individual’s needs and reasons, among others. The result of the composition of these factors creates the organizational climate, which in turn influences performances, productivity, absenteeism rate, etc (Ashkanasy et al., 2011). The subject includes a wide variety of models and theoretical assumptions, from very specific models, such as Rizzatti’s (2002), which focuses on organizational climate analysis in Brazilian federal universities, to broader ones such as Sbragia’s (1983), which can be applied in general businesses. In most of these models, a survey questionnaire/open-ended questions methodology is presented, in which the target audience responds to the questions and the department responsible for the application shall be in charge of processing data and presenting the results (Holloway, 2012). In turn, these results are usually presented as graphs containing respondents` satisfaction percentage rate, and they refer to important factors that influence the climate of a given organization (Arnetz et al., 2011). Another common way to display the results is the descriptive form. The individual describes perceptions regarding the data presented and infers about their meaning, which turns interpretation into a subjective issue. In addition to these traditional forms, Sbragia (1983) also proposed the presentation of climate profiles. A climate profile is a curve that shows the result of a search in a specific company and in relation to various important factors.

ترجمه بخشی از متن مقاله 1-مقدمه

سختی کسب دانش و اطلاعات در خصوص روابط بین کارکنان و تیم های کاری در یک شرکت را می توان با یکی از رایج ترین و مهم ترین مفاهیم مربوط به مدیریت منابع یعنی مفهوم وجو سازمانی حل کرد. بر طبق شیوانتو(2003)، جو یک محیط اجتماعی و روانی است که در سازمان وجود دارد و بر رفتار اعضای آن اثر دارد. این خود تحت تاثیر برخی عوامل نظیر سبک های رهبری، ساختار سازمانی، راهبرد های انگیزشی ، نیاز های فرد و دلایل دیگر دارد. حاصل ترکیبی از این عوامل، جو سازمانی است که به نوبه خود بر عملکرد، بهره وری، غیبت از محیط کار و غیره اثر دارد( اشکانسی و همکاران 2011).

این موضوع در بر گیرنده طیف وسیعی از مدل ها و فرضیات نظری از مدل های بسیار اختصاصی نظیر مدل ریزاتی(2002) که بر تحلیل جو سازمانی در دانشگاه های فدرال برزیل تاکید دارد تا مدل های عمومی نظیر مدل سبریکا 1983 که ر کسب و کار به کار می رود می باشد. در بیشتر این مدل ها، روش سوالات انتها باز و پرسش نامه ارایه می شود که در آن مخاطب هدف به سوالات پاسخ داده و بخش مسئول درخواست ، بایستی قادر به پردازش داده ها و ارایه نتایج باشد( هالوی 2012). این نتایج به نوبه خود به صورت گراف ارایه می شود که در بر گیرنده درصد رضایت پاسخگویان بوده و اشاره به عوامل مهمی دارند که بر جو هر سازمان اثر دارد( ارنتز و همکاران 2011). یک شیوه دیگر برای نمایش نتایج، فرم توصیفی است. افراد ادراکات مربوط به داده های ارایه شده را توصیف کرده و در مورد مفهوم آن ها نتیجه گیری می کنند به طوری که تفسیر به یک مسئله ذهنی تبدیل می شود. علاوه بر این اشکال سنتی، سبراگیا(1983) ، ارایه پروفیل های جوی را پیشنهاد کرده اند. پروفیل جو منحنی ای است که نتایج یک تحقیق را در یک شرکت خاص و نسبت به عوامل مهم نشان می دهد.

سال انتشار 2015
ناشر امرالد
مجله  مجله مدیریت فرآیندهای کسب و کار – Business Process Management Journal
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار و مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید