مقاله مقاومت بهینه سازی شده زیرلایه سیلیکون از نوع p برای سلول خورشیدی HIT با حوزه پشت سطح آلومینیومی توسط شبیه سازی کامپیوتری (2009 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مقاومت بهینه سازی شده زیرلایه سیلیکون از نوع p برای سلول خورشیدی HIT با حوزه پشت سطح آلومینیومی توسط شبیه سازی کامپیوتری
عنوان انگلیسی مقاله Optimized resistivity of p-type Si substrate for HIT solar cell with Al back surface field by computer simulation
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. ساختار سلول های خورشیدی و شبیه سازی

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی 1. Introduction

Silicon heterojunction (SHJ) solar cell called HIT (heterojunction with intrinsic thin-layer), developed by SANYO Ltd. in 1994 (Sawada et al., 1994), is produced by plasma enhanced chemical vapor deposition of thin hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) layers on both sides of a high quality crystalline silicon (c-Si) wafer. Such novel solar cell can simultaneously realize an excellent surface passivation and a p–n junction formation. Its low-temperature processes (<200 C) can prevent the degradation of bulk quality that possibly happens in high-temperature cycling processes, and compared with conventional diffused cells, a much better temperature coefficient can be obtained with a higher open-circuit voltage (Voc) (Tucci et al., 2004; Voz et al., 2006; Xu et al., 2006). Hence, HIT solar cell has attracted more and more interests all over the world.

ترجمه بخشی از متن مقاله 1. مقدمه

سلول خورشیدی سیلیکون ناهمگون (SHJ) به نام HIT (ناهمگون با لایه نازک ذاتی)، که توسط SANYO در سال 1994 توسعه یافته (Sawada و همکاران، 1994) است، توسط رسوب شیمیایی بخار پلاسمای افزایش یافته از لایه های سیلیکن نازک بی نظم هیدروژنه (a-Si:H) در هر دو طرف ویفر کریستالی با کیفیت بالا (c-Si) تولید می شود. چنین سلول های خورشیدی جدیدی به طور همزمان می توانند یک رویینگی سطح و تشکیل اتصال پیوند p-n را تحقق ببخشند. فرآیندهای دمای پایین آن می تواند از تخریب کیفیت حجمی که احتمالا در فرآیندهای چرخه زنی در دمای بالا اتفاق می افتد جلوگیری نماید، و در مقایسه با سلول های منتشر شده معمولی، ضریب دمای بسیار بهتر را می توان با یک ولتاژ مدار باز بالاتر به دست آورد (Tucci و همکاران، 2004؛.. Voz و همکاران، 2006؛ Xu و همکاران، 2006). از این رو، سلول خورشیدی HIT منافع بیشتر و بیشتری را در سراسر جهان جذب کرده است.

سال انتشار 2009
ناشر الزویر
مجله  انرژی خورشیدی – Solar Energy
کلمات کلیدی  سلول خورشیدی HIT. مقاومت زیرلایه. شبیه سازی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مهندسی انرژی
مناسب برای گرایش انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های انرژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی انرژی

دیدگاهتان را بنویسید