مقاله بهینه سازی شرایط آماده سازی ناتوکیناز انکپسوله کننده لیپوزوم فیتوسترول (2012 تیلور و فرانسیس)

 

 

عنوان فارسی مقاله بهینه سازی شرایط آماده سازی و خصوصیات ناتوکیناز انکپسوله کننده لیپوزوم فیتوسترول
عنوان انگلیسی مقاله Optimisation of preparation conditions and properties of phytosterol liposome-encapsulating nattokinase
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. نتایج و بحث

2.1. اثر زمان تبخیر چرخشی، نسبت مولی لسیتین به فیتوسترول ها، فعالیت NK و نسبت جرمی مانیت به لسیتین روی EE لیپوزوم ها

2.2. آزمایش متعامد (ارتوگونال)

2.3. توزیع اندازه و ریزساختار لیپوزوم ها

2.4. پایداری لیپوزوم ها در طی ذخیره سازی

3. آزمایشگاهی

3.1. مواد شیمیایی و دستورالعمل ها

3.2. آماده سازی لیپوزوم

3.3. کارایی انکپسولاسیون

3.4. آنالیز فعالیت NK

3.5. بهینه سازی EE لیپوزوم ها

3.6. آنالیزهای آماری

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Phytosterol liposomes were prepared using the thin film method and used to encapsulate nattokinase (NK). In order to obtain a high encapsulation efficiency within the liposome, an orthogonal experiment (L9 (3)4 ) was applied to optimise the preparation conditions. The molar ratio of lecithin to phytosterols, NK activity and mass ratio of mannite to lecithin were the main factors that influenced the encapsulation efficiency of the liposomes. Based on the results of a single-factor test, these three factors were chosen for this study. We determined the optimum extraction conditions to be as follows: a molar ratio of lecithin to phytosterol of 2 : 1, NK activity of 2500 U mL1 and a mass ratio of mannite to lecithin of 3 : 1. Under these optimised conditions, an encapsulation efficiency of 65.25% was achieved, which agreed closely with the predicted result. Moreover, the zeta potential, size distribution and microstructure of the liposomes prepared were measured, and we found that the zeta potential was 51 3 mV and the mean diameter was 194.1 nm. From the results of the scanning electron microscopy, we observed that the phytosterol liposomes were round and regular in shape and showed no aggregation.
نمونه ترجمه فارسی

لیپوزوم های فیتوسترول با استفاده از روش لایه  نازک آماده سازی شدند و برای انکپسوله کردن ناتوکیناز (NK) مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور دستیابی به یک اثربخشی انکپسولاسیون بالا در لیپوزوم، یک آزمایش متعارف (L9(3)4) برای بهینه سازی شرایط آماده سازی به کار برده شد. نسبت مولی لسیتین به فیتوسترول، فعالیت NK و نسبت جرمی مانیت به لستین فاکتورهای اصلی بودند که کارایی انکپسولاسیون لیپوزوم ها را تحت تاثیر قرار می دهند. بر اساس نتایج تست تک فاکتوری، این 3 فاکتور برای این مطالعه انتخاب شدند. ما شرایط استخراج بهینه را بر طبق زیر تعیین کردیم: یک نسبت مولی لسیتین به فیتوسترول 2:1، فعالیت NK U ml-12500 و نسبت جرمی مانیت به لسیتین 3:1. تحت این شرایط بهینه شده، یک اثر انکپسولاسیون 62.25% به دست آمد، که تقریبا در توافق با نتایج پیش بینی شده بود. به علاوه، پتانسیل زتا، توزیع اندازه و ریزساختار لیپوزوم های آماده سازی شده، اندازه گیری شد و ما فهمیدیم که پتانسیل زتا برابر -51±3 mv بود و میانگین قطر برابر 194.1 نانومتر بود. از روی نتایج میکروسکوپ الکترون پویشی، ما مشاهده کردیم که شکل لیپوزوم های فیتوسترول، گرد و منظم بودند و هیچ تجمعی را مشاهده نکردیم.

سال انتشار 2012
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله  تحقیقات محصول طبیعی – Natural Product Research
کلمات کلیدی   لیپوزوم، ناتوکیناز، آماده سازی فیتوسترول، خصوصیات انکپسولاسیون
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته صنایع غذایی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید