مقاله تائید امضای آنلاین با استفاده از نمایش برداری i (سال 2017 IEEE)

 

 

عنوان فارسی مقاله تائید امضای آنلاین با استفاده از نمایش برداری i
عنوان انگلیسی مقاله Online signature verification using i-vector representation
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

سیستم های مبتنی بر بردار i

ایجاد مدل پس زمینه جهانی (UBM)

روش های مربوط به کاهش اثرات تغییرات درون کلاس

روش پیشنهادی

ایجاد یک الگو برای هر فرد

امتیاز دادن (معیار شباهت)

تصمیم گیری

تصمیم گیری بر اساس طبقه بندی دوتایی SVM

استخراج ویژگی

پیش پردازش

ویژگی ها

پس از پردازش

هنجارسازی میانگین و واریانس

تنظیمات آزمایش

پایگاه داده

معیارهای ارزیابی

تجسم t-SNE در فضای بردار i

نتایج تجربی

اثرات اجزای UBM، ابعاد بردارهای i و پس پردازش ویژگی ها

مقایسه تغییرات NAP و WCCN

استفاده از امضاهای مرجع در تغییرات WCCN و NAP

اثرات کاهش سرعت نمونه برداری

اثرات اندازه مجموعه مرجع بر عملکرد

نتایج تکنیک های مبتنی بر SVM پیشنهادی

مقایسه با سایر روش ها

نتایج مربوط به پایگاه داده SVC2004

مقایسه با سایر نتایج گزارش شده در مورد پایگاه داده SVC2004

نتیجه گیری

منابع

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Signature verification (SV) is one of the common methods for identity verification in banking, where for security reasons, it is very important to have an accurate method for automatic SV (ASV). ASV is usually addressed by comparing the test signature with the enrolment signature(s) signed by the individual whose identity is claimed in two manners: online and offline. In this study, a new method based on the i-vector is proposed for online SV. In the proposed method, a fixed-length vector, called i-vector, is extracted from each signature and then this vector is used for template making. Several techniques such as nuisance attribute projection (NAP) and within-class covariance normalisation (WCCN) are also investigated in order to reduce the intra-class variation in the i-vector space. In the scoring and decision making stage, they also propose to apply a 2-class support vector machine method. Experimental results show the proposed method could achieve 8.75% equal error rate (EER) on SigWiComp2013 database in the best case. On SVC2004 database, it also achieved 5% EER that means 11% relative improvement compared with the best reported result. In addition to its considerable accuracy gain, it has shown significant improvement in the computational cost over conventional dynamic time warping method.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

تائید امضا (SV) یکی از روش های رایج برای تشخیص هویت در بانکداری است، که به دلایل امنیتی، داشتن روش دقیقی برای SV خودکار (ASV) حائز اهمیت است. ASV معمولا با مقایسه امضای آزمایشی و امضای ثبت شده توسط فردی بررسی می شود که هویت او به دو روش ادعا شده است: آنلاین و آفلاین. در این مطالعه، یک روش جدید مبتنی بر برداری i برای SV آنلاین پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، برداری با طول ثابت، به نام بردار i، از هر امضا استخراج شده است و سپس این بردار به ساخت الگو مورد استفاده قرار گرفته است. چند تکنیک مانند طرح ریزی ویژگی مزاحمت (NAP) و هنجار سازی کوواریانس درون کلاس (WCCN) نیز برای کاهش تغییر درون کلاسی در فضای بردار i مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله امتیاز دادن و تصمیم گیری، استفاده از یک روش ماشین بردار پشتیبان کلاس 2 نیز پیشنهاد شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که روش پیشنهادی در بهترین حالت می تواند در پایگاه داده SigWiComp2013 به نرخ خطای برابر 8.75% (EER) برسد. در پایگاه داده SVC2004، EER 5% به دست آمده است که به معنای بهبود نسبی 11 درصد در مقایسه با بهترین نتیجه گزارش شده است. علاوه بر افزایش دقت قابل توجه آن، نسبت به روش معمول انحراف زمانی پویا، بهبود قابل توجهی در هزینه محاسباتی نشان داده شده است.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2017
ناشر آی تریپل ای
مجله   موسسه بیومتریک مهندسی و فناوری – IET Biometrics
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر 
مناسب برای گرایش هوش مصنوعی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید