مقاله پارامترهای پیش بینی جنبش زمین برای تحلیل خطرات احتمالی زلزله (2011 Earthquakespectra)

 

 

عنوان فارسی مقاله درباره پارامترهای پیش بینی جنبش زمین برای تحلیل خطرات احتمالی ناشی از زلزله
عنوان انگلیسی مقاله On the Forecasting of Ground-Motion Parameters for Probabilistic Seismic Hazard Analysis
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش

انتخاب مجموعه داده (بانک اطلاعاتی)

فرم های عملی

تحلیل رگرسیون

محاسبات PSHA

نتایج

نمونه مقاله انگلیسی It is well understood that the range of application for an empirical groundmotion prediction model is constrained by the range of predictor variables covered in the data used in the analysis. However, in probabilistic seismic hazard analysis (PSHA), the limits in the application of ground-motion prediction models (GMPMs) are often ignored, and the empirical relationships are extrapolated. In this paper, we show that this extrapolation leads to a quantifiable increment in the uncertainty of a GMPM when it is used to forecast a future value of a given intensity parameter. This increment, which is clearly of epistemic nature, depends on the adopted functional form, on the covariance matrix of the regression coefficients, on the used regression technique, and on the quality of the data set. In addition, through some examples using the database of the Next Generation of Ground-Motion Attenuation Models project and some currently favored functional forms we study the increment in the seismic hazard produced by the extrapolation of GMPMs. [DOI: 10.1193/1.3525379]
نمونه ترجمه فارسی چکیده

کاملاً مشخص شده که دامنه کاربرد یک مدل تجربی پیش بینی جنبش زمین توسط دامنه متغیرهای پیش بینی کننده ای که داده های مورد استفاده در تحلیل را شامل می شوند، محدود می شود. اگرچه، در تحلیل خطرات احتمالی ناشی از زلزله (PSHA)، محدودیت های استفاده از مدل های پیش بینی جنبش زمین (GMPMs) اغلب نادیده گرفته می شوند، و روابط تجربی برون یابی می شوند. در این مقاله، نشان می دهیم که این برون یابی موجب افزایش زیاد عدم قطعیت در GMPM هنگام استفاده از آن برای پیش بینی پارامترهای شدت می شود. این افزایش، که مشخصاً ماهیت شناختی دارد، به فرم عملکردی انتخابی، ماتریس کوواریانس ضرایب رگرسیون، تکنیک های رگرسیون مورد استفاده، و کیفیت مجموعه داده ها بستگی دارد. به علاوه، به وسیله مثال هایی از پایگاه داده پروژه نسل بعدی مدل های تضعیف جنبش زمین و برخی فرم های عملی مساعد، افزایش خطرات زلزله ای به وجود آمده از برون یابی GMPM ها را بررسی می کنیم.

سال انتشار 2011
ناشر Earthquakespectra
مجله   طیف زلزله – Earthquake Spectra
 صفحات مقاله انگلیسی 21
صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته ژئوفیزیک
مناسب برای گرایش زلزله شناسی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته ژئوفیزیک (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید