مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی (2010 MDPI)

عنوان فارسی مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی، میکروسیستین، نودولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین
عنوان انگلیسی مقاله On the Chemistry, Toxicology and Genetics of the Cyanobacterial Toxins, Microcystin, Nodularin, Saxitoxin and Cylindrospermopsin
فهرست مطالب چکیده

1. میکروسیستین

1.1 مقدمه

1.2 شیمی

1.3 سم شناسی

1.4 بیوسنتز و ژنتیک

2. نودولارین

2.1 مقدمه

2.2 شیمی

2.3 سم شناسی

2.4. بیوسنتز و ژنتیک

3. ساکسیتوکسین

3.1 مقدمه

3.2 شیمی

3.3. سم شناسی

3.4. بیوسنتز و ژنتیک

4. سیلیندروسپرمپسین

4.1 مقدمه

4.2 شیمی

4.3. سم شناسی

4.4 بیوسنتز و ژنتیک

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The cyanobacteria or “blue-green algae”, as they are commonly termed, comprise a diverse group of oxygenic photosynthetic bacteria that inhabit a wide range of aquatic and terrestrial environments, and display incredible morphological diversity. Many aquatic, bloom-forming species of cyanobacteria are capable of producing biologically active secondary metabolites, which are highly toxic to humans and other animals. From a toxicological viewpoint, the cyanotoxins span four major classes: the neurotoxins, hepatotoxins, cytotoxins, and dermatoxins (irritant toxins). However, structurally they are quite diverse. Over the past decade, the biosynthesis pathways of the four major cyanotoxins: microcystin, nodularin, saxitoxin and cylindrospermopsin, have been genetically and biochemically elucidated. This review provides an overview of these biosynthesis pathways and additionally summarizes the chemistry and toxicology of these remarkable secondary metabolites.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سیانوباکترها یا “جلبک های سبز آبی”، همان طور که معمولا نامیده می شوند، شامل گروه متنوعی از باکتری های فتوسنتزی اکسیژنی هستند که در گستره وسیعی از محیط های آبی و خشکی زندگی کرده و تنوع مورفولوژیکی باور نکردنی را نشان می دهند. بسیاری از گونه های آبزی تولیدکننده ی سیانوباکتر قادر به تولید متابولیت های ثانویه فعال بیولوژیکی هستند که برای انسان و سایر حیوانات بسیار سمی هستند. از دیدگاه سم شناسی، سیانوتوکسین ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: نوروتوکسین ها، هپاتوتوکسین ها، سیتوتوکسین ها و درماتوکسین ها (سموم تحریک کننده). با این حال، ساختار آن ها کاملا متنوع است. طی دهه گذشته، مسیرهای بیوسنتز چهار سیانوتوکسین اصلی یعنی میکروسیستین، ندولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین، از نظر ژنتیکی و بیوشیمیایی روشن شده است. این مقاله مروری، یک مرور کلی از این مسیرهای بیوسنتز را فراهم کرده و علاوه بر این به بررسی شیمی و سم شناسی این متابولیت های ثانویه قابل توجه می پردازد.

سال انتشار 2010
ناشر MDPI
مجله  داروهای دریایی – Marine Drugs
کلمات کلیدی  سیانوتوکسین، پپتید غیر ریبوزومی، پلی کتید، آلکالوئیدها، سم شناسی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31
تعداد صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته شیمی، زیست شناسی و داروشناسی
مناسب برای گرایش بیوشیمی، شیمی دارویی، میکروبیولوژی و سم شناسی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید