مقاله وقوع، تشخیص و سم زدایی مایکوتوکسین ها (2015 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله وقوع، تشخیص و سم زدایی مایکوتوکسین ها
عنوان انگلیسی مقاله Occurrence, detection and detoxification of mycotoxins
فهرست مطالب 1- مقدمه

2- وقوع مایکوتوکسین ها

2-1 مایکوتوکسین ها در غذا و خوراک

2-2 مایکوتوکسین ها در گیاهان دارویی

3- مکانیسم سمیت

3-1 افلاتوکسین

3-2 اکراتوکسین

3-3 سیترینین

3-4 فومونیزین

3-5 تریکلوسن ها

4- تشخیص مایکوتوکسین ها

4-1 کروماتوگرافی لایه نازک

4-2 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

4-3 طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع

4-4 کراماتوگرافی گازی

4-5 طیف سنجی فلورسانس

4-6 طیف سنج مادون قرمز فوریر

4-7 تست الیزا

4-8 رادیو ایمنو اسی(RIA)

4-9 دستگاه های جریان جانبی

4-10 روش تقویت سیگنال

5- سم زدایی مایکوتوکسین ها

5-1 تیمار فیزیکی

5-2 تیمار شیمیایی

5-3 تیمار زیستی

5-3-2- انزیم ها

5-3-3- عصاره های گیاهی

6- مدیریت و کنترل مایکوتوکسین

7- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Mycotoxins have been identified as important toxins affecting animal species and humans ever since the discovery of aflatoxin B1 in 1960. Mycotoxigenic fungi are ubiquitous in nature and are held responsible for economic loss as they decrease crop yield and quality of food. The presence of fungi and their mycotoxins are reported not only in food grains but also in medicinal herbs and processed foods. Since prevention is not always possible, detoxification of mycotoxins have been attempted using several means; however, only few have been accepted for practical use, e.g. ammonia in the corn industry. Organizations such as the World Health Organization, US Food and Drug Administration and European Union have set regulations and safety limits of important mycotoxins, viz. aflatoxins, fusarium toxins, ochratoxin, patulin zearalenone, etc., to ensure the safety of the consumers. This review article is a brief and up-to-date account of the occurrence, detection and detoxification of mycotoxins for those interested in and considering research in this area.
ترجمه بخشی از متن مقاله

از زمان کشف آفلاتوکسین B1 در 1960 مایکوتوکسین ها به عنوان توکسین های مهمی شناسایی شده اند که بر گونه های جانوری و انسان تاثیر می گذارد. قارچ های مایکوتوکسی ژنتیک در طبیعت فراوان هستند و عامل اصلی خسارت های اقتصادی می باشندزیرا آن ها موجب موجب کاهش عملکرد محصول و کیفیت غذا می شوند.وجود قارچ ها و سایر مایکوتوکسین ها نه تنها در دانه های غلات بلکه در گیاهان دارویی و غذا های فراوری شده گزارش شده است. چون پیشگیری همیشه امکان پذیر نیست، سم زدایی مایکوتوکسین ها با استفاده از روش های مختلف انجام می شود. با این حال تنها تعداد کمی از آن ها عملی هستند نظیر آمونیوم در صنعت غلات. سازمان هایی نظیر سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و دارو و اتحادیه اروپا قوانین و آستانه هایی را برای مایکوتوکسین های مهم نظیر افلاتوکسین، توکسین فوزاریوم، اکراتوکسین، پاتولین و غیره وضع کرده اند تا از ایمنی مصرف کننده ها اطمینان حاصل شود. این مقاله مروری به بررسی وقوع، تشخیص و سم زدایی مایکوتوکسین ها برای افراد علاقه مند به این زمینه تحقیقاتی می پردازد.

سال انتشار 2015
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله علوم زیستی – Journal of Biosciences
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش میکروبیولوژی، علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید