مقاله مایع سازی لحظه ای بستر پرمنفذ دریا تحت عملیات لرزه ای عمودی (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مایع سازی لحظه ای بستر پرمنفذ دریا تحت عملیات لرزه ای عمودی
عنوان انگلیسی مقاله Momentary liquefaction of porous seabed under vertical seismic action
فهرست مطالب تاریخچه مقاله

چکیده

1.معرفی

2. معادلات حاکم و راه حل های عمومی

2-1 معادلات موجود در بستر دریا

2-2 راه حل های تحلیلی برای متغیرهای واکنش

3. ویژگی های واکنش ناشی از زمین لرزه در بستر پر منفذ دریا

4. مایع سازی لحظه ای بستر دریا

4-1 معیارهای مایع سازی لحظه ای

4-2 عمق مایع سازی مناطق دریایی

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The evaluation of potential liquefaction is an important part in the design of marine structures and offshore installations. However, the liquefaction phenomenon of porous seabed under the action of strong earthquake is traditionally been ignored. This paper aims to explore the momentary liquefaction mechanism of porous seabed through the newly analytical solutions of seabed response induced by vertical seismic excitation. Based on the boundary conditions at the surface and bottom of the seabed, the induced displacements and pore pressure in the sediment are rigorously derived as a function of seawater depth, seabed parameters and seismic characteristics of bedrock. A criterion of earthquake liquefaction in the seabed is developed, employing the concept of induced excess pore pressure. The representative cohesionless marine soils with different properties are selected in the parametric analysis. The results show that the liquefaction of seabed could be influenced by seawater parameters, seabed parameters and earthquake ground motion parameters. The significant finding is that current understanding that the vertical motion effect on soil liquefaction is negligible may not always hold true.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ارزیابی پتانسیل مایع شدن، نقش مهمی در طراحی سازه های دریایی و تاسیسات دریایی دارد. با این حال، پدیده مایع سازی بستر پر منفذ دریا تحت عمل زلزله شدید به طور سنتی نادیده گرفته می شود. این مقاله با هدف کشف مکانیزم مایع سازی موقت در بستر پر منفذ دریایی از طریق راه حل های جدید تحلیلی واکنش دریائی ناشی از تحریک لرزه ای عمودی، ارائه شده است. بر اساس شرایط مرزی در سطح و عمق بستر دریا، جابجایی های ایجاد شده و فشار منافذ در رسوب به طور دقیق به عنوان عملکرد عمق آب دریا، پارامترهای دریایی و ویژگی های لرزه ای سنگ بستر در ننظر گرفته شده است. معیار مایع سازی زمین لرزه که در بستر دریا گسترش یافته است، با استفاده از مفهوم فشار ناشي از انفجار، به کار گرفته می شود. بدون ابهام در این مقاله، زمین‌های دریایی با خواص مختلف در تجزیه و تحلیل پارامتری به عنوان نماینده انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که مایع سازی دریایی می تواند تحت تاثیر پارامترهای آب دریا، پارامترهای بستر دریا و پارامترهای حرکت زمین لرزه قرار گیرد. کشف مهم این است که این مفهوم جاری که اثر حرکت عمودی روی مایع سازی زمین ناچیز است، ممکن است همیشه درست نباشد.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله   تحقیقات اقیانوس کاربردی – Applied Ocean Research
کلمات کلیدی  مايع سازي مكانيكي، کف دریای پر منفذ، زلزله عمودی، اشباع جزئی، فشار بخار
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید