مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار: یک مقاله مروری از بهترین فعالیت ها برای روش های مبتنی بر DNA (سال 2008 وایلی)

عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل مولکولی شکار: یک مقاله مروری از بهترین فعالیت ها برای روش های مبتنی بر DNA
عنوان انگلیسی مقاله Molecular analysis of predation: a review of best practice for DNA-based approaches
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نمونه برداری

جمع آوری و تله گذاری شکارگرها

جمع آوری نمونه های مدفوع

حفظ و ذخیره سازی نمونه

آماده سازی نمونه

تشریح یا عدم تشریح

پردازش مدفوع

استخراج DNA

ژن های هدف

DNA هسته ای در مقابل DNA میتوکندریایی

انتخاب ژن میتوکندریایی

چند نمونه باید قبل از طراحی پرایمر توالی یابی شود؟

کپی های هسته ای

طراحی پرایمرها

بهینه سازی روش و ارزیابی

بهینه سازی برای به حداقل رساندن تکثیر تقاطعی غیر هدف

آزمون های حساسیت

آزمون تکثیر تقاطعی روی موجودات غیرهدف

غربالگری شکارها

اهمیت کنترل ها

آلودگی

غلبه بر مهار PCR

PCR مولتی پلکس و Singleplex

تجسم محصولات PCR

سیستم های ژل و آغازگرهای فلورسنت

DGGE و TGGE

سیستم های کمی

آزمایش های تغذیه ای تنظیمی برای تعیین بقای DNA در طول هضم

تجزیه و تحلیل داده ها

پوسیده خواری (Scavenging) و شکارگری ثانویه

دستورالعمل های آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Molecular analysis of predation, through polymerase chain reaction amplification of prey remains within the faeces or digestive systems of predators, is a rapidly growing field, impeded by a lack of readily accessible advice on best practice. Here, we review the techniques used to date and provide guidelines accessible to those new to this field or from a different molecular biology background. Optimization begins with field collection, sample preservation, predator dissection and DNA extraction techniques, all designed to ensure good quality, uncontaminated DNA from semidigested samples. The advantages of nuclear vs. mitochondrial DNA as primer targets are reviewed, along with choice of genes and advice on primer design to maximize specificity and detection periods following ingestion of the prey by the predators. Primer and assay optimization are discussed, including crossamplification tests and calibratory feeding experiments. Once primers have been made, the screening of field samples must guard against (through appropriate controls) cross contamination. Multiplex polymerase chain reactions provide a means of screening for many different species simultaneously. We discuss visualization of amplicons on gels, with and without incorporation of fluorescent primers. In more specialized areas, we examine the utility of temperature and denaturing gradient gel electrophoresis to examine responses of predators to prey diversity, and review the potential of quantitative polymerase chain reaction systems to quantify predation. Alternative routes by which prey DNA might get into the guts of a predator (scavenging, secondary predation) are highlighted. We look ahead to new technologies, including microarrays and pyrosequencing, which might one day be applied to this field.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

تجزیه و تحلیل مولکولی شکار، از طریق تکثیر واکنش زنجیره ای پلیمراز باقیمانده ی شکار در مدفوع یا سیستم گوارشی شکارگرها، حوزه ای است که به سرعت در حال رشد است که نداشتن اطلاعات در دسترس در مورد بهترین فعالیت ها مانع آن می شود. در اینجا، تکنیک های مورد استفاده به روز بررسی شده و دستورالعمل هایی برای افراد جدید وارد شده به این حوزه و یا افرادی با پس زمینه های دیگر از زیست شناسی مولکولی ارائه می شود. بهینه سازی با جمع آوری مزرعه ای، حفظ، تشریح شکارگر و تکنیک های استخراج DNA، که تمام آن ها برای اطمینان از کیفیت خوب طراحی شده اند و DNA آلوده نشده از نمونه های نیمه هضم شده آغاز می شود. مزایای استفاده از DNA هسته ای در مقابل DNA میتوکندریایی به عنوان اهداف پرایمر، به همراه انتخاب زن ها و مشاوره در مورد طراحی پرایمر برای به حداکثر رساندن اختصاصی بودن و زما ن های ردیابی پس از هضم شکار توسط شکارگر مرور شده است. بهینه سازی پرایمر و روش، از جمله آزمون های تکثیر متقاطع و آزمون های تغذیه ای تنظیمی مورد بحث قرار گرفته است.پس از ساخته شدن پرایمر، باید غربالگری نمونه های مزرعه ای (از طریق کنترل های مناسب) برای جلوگیری از آلودگی متقاطع انجام شود. واکنش های PCR مولتی پلکس، روش هایی را برای غربالگری همزمان بسیاری از گونه-های مختلف فراهم می کند. در مورد امپلیکون ها روی ژل ها، با یا بدون استفاده از پرایمرهای فلوروسنت نیز بحث شده است. در زمینه های تخصصی تر، ما کاربرد الکتروفورز زل گرادیانت دمایی و دناتوره را برای بررسی پاسخ شکارگرها به تنوع شکار بررسی کرده و پتانسیل سیستم های PCR کمی را برای کمی سازی شکارگری مرور کردیم. بر مسیرهای جایگزین که با آن ها DNA شکار ممکن است وارد معده شکارگر شود (لاشه خواری، شکارگری ثانویه) نیز تاکید شد. تکنولوژی های جدید مثل ریزآرایه و pyrosequencing، که ممکن است روزی در این زمینه استفاده شود، نیز بیان شد.

سال انتشار 2008
ناشر وایلی
مجله  اکولوژی مولکولی – Molecular Ecology
کلمات کلیدی  بهینه سازی روش، تجزیه و تحلیل مدفوع، تجزیه و تحلیل محتوای روده، تشخیص مولکولی، مالتی پلکسینگ، برهمکنش شکار-شکارگر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 33
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید