مقاله تحلیل روان کاری مخلوط یاتاقان نا هم راستا با در نظر گرفتن آشفتگی (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تحلیل روان کاری مخلوط یاتاقان نا هم راستا با در نظر گرفتن آشفتگی
عنوان انگلیسی مقاله Mixed-lubrication analysis of misaligned bearing considering turbulence
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2. مدل سازی

1-2 هندسه یاتاقان نا هم راستا

2-2 مدل عددی

3-2 نیروی برخورد زبری

4-2 ضریب اصطکاک

3- روش عددی و معتبر سازی

1-3 روش عددی

2-3 معتبر سازی

4- نتایج و بحث

5- نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Some bearings operate in mixed-lubrication regime due to the low rotational speed and the heavy load and misalign due to shaft’s gravity. For large bearings, the maximum film thickness is much larger than minimum nominal film thickness and turbulence may locally develop. This paper proposes an approach to analyze misaligned mixed-lubrication bearing considering turbulence. Based on the average flow model proposed by Patir and Cheng and the Ng-Pan turbulence model, a generalized average Reynolds equation is derived. The calculation procedure is established by finite difference method. The results show that turbulence remarkably increases friction coefficient, slightly increases the minimum nominal film thickness, and decreases the transition speed from mixed-lubrication regime to hydrodynamic lubrication regime.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

بعضی از یاتاقان ها با توجه به سرعت دورانی کم و بار سنگین و عدم هم راستائی به دلیل گرانش شفت در رژیم روان کاری مخلوط بکار می روند. برای یاتاقان های بزرگ، حداکثر ضخامت فیلم(نوار)، بسیار بزرگتر از حداقل ضخامت اسمی فیلم است و آشفتگی ممکن است به طور موضعی توسعه یابد. این مقاله یک روش برای تحلیلروان کاری مخلوط یاتاقان نا هم راستا با توجه به آشفتگی ارائه می دهد. یک معادله میانگین رینولدز ، بر اساس مدل جریان متوسط پیشنهاد شده توسط Patir و Cheng و مدل آشفتگی Ng-Pan، به طور کلی به دست می آید. روش محاسبه با روش تفاضل محدود، ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که آشفتگی، به طور قابل توجهی ضریب اصطکاک را افزایش داده، ضخامت اسمی فیلم را کمی افزایش می دهد، و سرعت انتقال از رژیم روان کاری مخلوط به رژیم روان کاری هیدرودینامیک را کاهش می دهد.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی تریبولوژی – Tribology International
کلمات کلیدی   روان کاری مخلوط، آشفتگی ، یاتاقان ژورنال،عدم هم راستائی (نا هم راستائی) ژورنال
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی مکانیک
مناسب برای گرایش  مکانیک خودرو، سیستم محرکه خودرو و طراحی جامدات
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مکانیک (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید