مقاله بتن باکتریایی (بتن میکروبی): یک ماده ساختمانی چندمنظوره- یک بررسی اجمال (2015 IJAET)

عنوان فارسی مقاله بتن باکتریایی (بتن میکروبی): یک ماده ساختمانی چندمنظوره- یک بررسی اجمال
عنوان انگلیسی مقاله MICROBIAL CONCRETE: A MULTI-PURPOSE BUILDING MATERIAL-AN OVERVIEW
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

1.1. میکروارگانیسم

1.2 بتن باکتریایی و کاربردهای آن

II. بتن باکتریایی برای اصلاح ترک بتن

2.1 بتن باکتریایی به عنوان درمان دهنده ترک غیرمرسوم

2.2 واکنش های بیوشیمیایی احتمالی

2.4. کاربردها

2.4 اثرات میکروب بر خواص مختلف بتن استفاده شده به عنوان اصلاح کننده ترک

2.4.1. مقاومت فشاری

2.4.2 افزایش وزن

2.4.3 جذب آب

2.4.4 انقباض

2.4.5 مقاومت نسبت به قلیایی بودن

2.4.6 مقاومت نسبت به حمله سولفات

3. بتن باکتریایی به عنوان روکش سطحی

3.1 میکروب های مورد استفاده

4. بتن باکتریایی در مرمت ساختمان های سنگی

5. بتن باکتریایی به عنوان تصفیه کننده آب

5.1 میکروب ها

5.2 اثرات

5.3 استفاده ها

5.4 کاربرد صنعتی

6. نتیجه گیری‌ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Microbial concrete has emerged as a novel technique in recent years. It can be used for various purposes, amongst which remediation of cracks in concrete is the primary one. It can be used as an alternative to surface treatment and water purifier. An overview of these uses of microbial concrete is presented here. Various factors which cause cracks in concrete as building material, have been discussed. Conventional remedies and nonconventional remedies for concrete crack remediation are discussed in detail. In microbial concrete, microbes help in mineralization which induces calcium carbonate precipitation which is used as non-conventional remedy to remediate cracks in building materials. Various microbes which helps in calcium carbonate precipitation have been discussed in brief along with their effect on various properties of concrete which determine the efficiency of concrete are also discussed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بتن باکتریایی به عنوان یک تکنیک جدید در سال های اخیر پدید آمده است. می توان آن را برای مقاصد مختلف استفاده نمود و در میان این کاربردها، اصلاح ترک ها در بتن یکی از کاربردهای اولیه این نوع بتن است. بتن باکتریایی را می توان به عنوان یک جایگزین برای روکش سطحی و تصفیه کننده آب استفاده نمود. یک مرور کلی از کاربردهای این ماده در این مطالعه ارائه شده است. عوامل مختلفی که باعث ترک در بتن به عنوان مصالح ساختمانی می شوند، در این مطالعه بحث و بررسی شده است. راه حل های مرسوم و راه حل های غیرمرسوم برای اصلاح ترک بتن به طور مفصل نیز بررسی خواهد شد. در بتن باکتریایی، میکروب ها به تشکیل ماده معدنی کمک می کنند و باعث رسوب کربنات کلسیم می شوند که به عنوان راه حلی غیرمرسوم برای زدودن ترک ها در مصالح ساختمانی استفاده می شود. در این مقاله، میکروب های مختلف که به رسوب کربنات کلسیم کمک می کنند به طور مختصر بررسی شده اند و اثر آنها بر روی خواص مختلف بتن که کارایی بتن را تعیین می کند، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سال انتشار 2015
ناشر IJAET
مجله  مجله بین المللی پیشرفت در مهندسی و فناوری
کلمات کلیدی  میکروارگانیسم، اصلاح ترک بتن، Bacillus-Pasteurii، مقاومت فشاری، دوام
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و مدیریت ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید