مقاله سردرد میگرن قاعدگی: نتایج یک مطالعه کنترل شده، آزمایشی، درمان های غیر دارویی (1984 وایلی)

عنوان فارسی مقاله سردرد میگرن قاعدگی: نتایج یک مطالعه کنترل شده، آزمایشی، درمان های غیر دارویی
عنوان انگلیسی مقاله Menstrual Migraine Headache: Results of a Controlled, Experimental, Outcome Study of Non-drug Treatments
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش ها

نتایج

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی SYNOPSIS

Female migraineurs frequently report a severe migraine headache a few days prior to, during, or immediately following a menstrual period. Menstrual migraines were identified in a study of 193 migraineurs who participatedin a controlled, experimental, outcome study of non‐drug treatments for the control of migraine headaches. Participants were required to monitor their daily headache activity and drug usage for 36 weeks and were assigned to one of four groups: (1) No Treatment; (2) Autogenic Phrases; (3) Electromyographic Feedback, and (4) Thermal Feedback. Data were reduced and analyzed using multivariate analysis of variance and covariance. There was a tendency for all groups to improve over the 36 weeks. No significant difference was found among the four groups in headache improvement.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

زنان مبتلا به میگرن به طور مکرر یک سردرد میگرنی شدید را چند روز قبل از، یا در طی و یا اندکی بعد از یک دوره قاعدگی احساس می کنند. میگرن های قاعدگی در مطالعه 193 فرد مبتلا به میگرن که در مطالعه کنترل شده و ازمایشی درمان های غیر دارویی برای کنترل سردرد های میگرنی شرکت کرده بودند شناسایی شد. شرکت کننده ها بایستی فعالیت سردرد روزانهو مصرف دارو را به مدت36 هفته پایش و ارزیابی میکردند و در یکی از چهار گروه زیر قرار داده شدند 1- گروه غیر درمانی 2- گروه اتوژنیک 3- بازخورد الکترومیوگرافی و 4- بازخورد حرارتی . داده ها خلاصه شده و با استفاده از تحلیل چند متغیره واریانس و کواریانس تحلیل شد. یک تمایر در میان همه گروه ها برای بهبود در طی 36 هفته وجود داشت. تفاوت معنی داری در میان چهار گروه در بهبود سردرد وجود نداشت

سال انتشار 1984
ناشر وایلی
مجله  سردرد – Headache
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش مغز و اعصاب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید