مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی (2000 وایلی)

عنوان فارسی مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی
عنوان انگلیسی مقاله Measuring Poverty And Deprivation In South Africa
فهرست مطالب ۱ مقدمه۲ اندازه گیری فقر

۳ داده ها و متدولوژی

۴ مقایسه فقر و محرومیت

۵ شناسایی خانوارهای فقیر و محروم

۶ نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper compares a standard expenditure-based poverty measure with a specifically created composite measure of deprivation using household survey data from South Africa. While there is a strong overall correlation between expenditures and levels of deprivation, the correlation is much weaker among the worst-off South Africans. In addition, the two measures differ considerably in the impact of race, headship, location (urban, rural), and household size on expenditure poverty versus deprivation. In general, the deprivation measure finds more Africans, rural dwellers, members of de jacfo female-headed households, and members of smaller households deprived than expenditure poor. Only the differences in the effect of household size on poverty are sensitive to assumptions about equivalence scales. As a result, the two measures diverge greatly in identifying the poorest and most deprived sections of the population, which may have considerable consequences for targeting.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله با استفاده از داده های پیمایش خانوارها در آفریقای جنوبی به مقایسه معیار استاندارد فقر مبتنی بر مصارف و معیار ترکیبی اختصاصی محرومیت می پردازد. هرچند به طور کلی بین مصارف و سطح محرومیت همبستگی بالایی وجود دارد اما این همبستگی در میان فقیرترین افراد آفریقای جنوبی بسیار ضعیف تر است. همچنین معیارهای فقر مصرف و محرومیت از نظر شناسایی تأثیر نژاد، سرپرستی، محل زندگی (شهری، روستایی) و اندازه خانوار بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، طبق یافته های معیار محرومیت آفریقایی ها، ساکنان روستایی، اعضای خانوارهای دارای سرپرست زن و اعضای خانوارهای کوچک تر بیشتر دچار محرومیت هستند تا فقر مصرف. صرفاً اختلاف تأثیر اندازه خانوار بر فقر نسبت به مفروضات مربوط به مقیاس های هم ارزی حساسیت دارد. در نتیجه این دو معیار در شناسایی فقیرترین و محروم ترین بخش های جمعیت بسیار متفاوت عمل می کنند که این موضوع می تواند پیامدهای مهمی برای هدف گذاری در پی داشته باشد.

سال انتشار 2000
ناشر وایلی
مجله  مجله درآمد و ثروت (Review of Income and Wealth)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26
تعداد صفحات ترجمه مقاله 38
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و علوم اجتماعی
مناسب برای گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، پژوهشگری‌ اجتماعی و جامعه شناسی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید