مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان (2013 NATURE)

عنوان فارسی مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان
عنوان انگلیسی مقاله Long noncoding RNAs and the genetics of cancer
فهرست مطالب نقش های تنظیمی lncRNAs در سرطان

همبستگی ژنتیکی lncRNA و سرطان

تشخیص ها و پتانسیل درمانی lncRNA در سرطان

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Cancer is a disease of aberrant gene expression. While the genetic causes of cancer have been intensively studied, it is becoming evident that a large proportion of cancer susceptibility cannot be attributed to variation in protein-coding sequences. This is highlighted by genome-wide association studies in cancer that reveal that more than 80% of cancer-associated SNPs occur in noncoding regions of the genome. In this review, we posit that a significant fraction of the genetic aetiology of cancer is exacted by noncoding regulatory sequences, particularly by long noncoding RNAs (lncRNAs). Recent studies indicate that several cancer risk loci are transcribed into lncRNAs and these transcripts play key roles in tumorigenesis. We discuss the epigenetic and other mechanisms through which lncRNAs function and how they contribute to each stage of cancer progression, understanding of which will be crucial for realising new opportunities in cancer diagnosis and treatment. Long noncoding RNAs play important roles in almost every aspect of cell biology from nuclear organisation and epigenetic regulation to post-transcriptional regulation and splicing, and we link these processes to the hallmarks and genetics of cancer. Finally, we highlight recent progress and future potential in the application of lncRNAs as therapeutic targets and diagnostic markers.
ترجمه بخشی از متن مقاله

سرطان، بیماری بیان ژن غیر طبیعی است. اگرچه عوامل ژنتیک سرطان  به طور گسترده ای  مطالعه شده اند، با این حال این مسئله بدیهی است که  بخش عظیمی از حساسیت سرطان را نمی توان به تغییرات در توالی های کد کننده پروتین  نسبت داد. این  مسئله در مطالعات  همخوانی سراسر ژنوم   در سرطان  برجسته تر شده اند که نشان می دهد بیش از 80 درصد  SNP های مرتبط با سرطان در مناطق غیر کد کننده ژنوم  رخ می دهند. در این مقاله مروری،  بیان می شود که بخش  عظیمی از  اتیولوژی  ژنتیکی سرطان با توالی های تنظیمی غیر کد کننده به خصوص با RNA های غیر کد کننده بلند(lncRNAs) تحمیل می شوند. مطالعات اخیر نشان می دهد که چندین مکان ژنی مرتبط با خطر سرطان به lncRNAs رونویسی شده و این سه رونوشت نقشی کلیدی در  تومورزایی ایفا می کنند. ما در مورد   مکانیسم های اپی ژنتیکی عملکرد lncRNAs و نقش آن ها در هر مرحله از پیشرفت سرطان بحث می کنیم که  درک آن ها برای دست یابی به فرصت های جدید در  تشخیص و درمان سرطان اهمیت دارد.RNAهای غیر کد کننده بلند  نقش مهمی  در همه ابعاد بیولوژی سلول از  سازمان دهی هسته و تنظیم اپی ژنتیک تا  تنظیم پسا رونویسی و  پیرایش  ایفا می کنند و ما این فرایند ها را به ژنتیک سرطان  نسبت می دهیم. در نهایت، ما  پیشرفت  های اخیر و پتانسیل آینده را در کاربرد lncRNAs به عنوان اهداف درمانی و نشانگر های تشخیصی بررسی خواهیم کرد.

سال انتشار 2013
ناشر NATURE
مجله   مجله بریتانیایی سرطان – British Journal of Cancer
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش خون و آنکولوژی، ایمنی شناسی پزشکی و ژنتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید