مقاله مقاومت در برابر گدازش سیلت دارای فیبر تقویت شده و دارای خاصیت انعطاف پذیری کم (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مقاومت در برابر گدازش سیلت دارای فیبر تقویت شده و دارای خاصیت انعطاف پذیری کم
عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction resistance of fibre reinforced low-plasticity silt
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد آزمایش

3. آماده سازی نمونه

4. روش تحقیق

5. نتایج و بحث

5.1 نتایج آزمایش های شاخص

5.2 تاثیر مواد BCF

5.3 تاثیر طول (BCF (BL

5.4 تاثیر تراکم نسبی (Dr)

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study sought to investigate the effect of bulk continuous filament (BCF) on the liquefaction resistance of low plasticity silt by performing a series of cyclic triaxial tests on the reference (unreinforced) and reinforced specimens. The effects of BCF contents and length (BL), relative density (Dr), and effective confining pressure (σ’3) on the liquefaction strength of the reinforced specimens were investigated and the results were compared with the reference tests. The results showed that increasing the BCF content improved the liquefaction resistance of the silt. Also, it was noted that increasing the fibre length from 5-mm, to 10-mm and 15-mm respectively, increased the liquefaction resistance of the specimens. The results in the next stage showed that by increasing the relative density (Dr), liquefaction resistance of a reinforced specimen is more pronounced than that of an unreinforced specimen. Finally, investigations on the effect of effective confining pressure (σ’3) on the liquefaction resistance of the reinforced specimens showed that increasing the effective confining pressure reduced the liquefaction resistance of the specimens due to suppression of the dilatancy.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته BCF بر مقاومت گدازش سیلت دارای انعطاف پذیری پایین می پردازدو این کار از طریق انجام یک سری آزمایش های سه محوری چرخه ای بر نمونه های مرجع تقویت شده و تقویت نشده می پردازد.تاثیرات مواد BCF ( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) – طول مواد BL – تراکم نسبی (Dr و فشار موثر محصور (σ’3) بر مقاومت گدازش نمونه های تقویت شده بررسی شدندو نتایج با آزمون های مرجع مقایسه شدند.نتایج نشان داد که افزایش مقدار مواد BCF( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) با افزایش مقاومت گدازش سیلت همراه است.همچنین بیان شده است که افزایش طول فیبر از 5 میلی متر به 10 میلی متر و 15 میلی متر باعث افزایش مقاومت گدازش نمونه ها می شوند.نتایج مرحله بعد نشان داد که با افزایش تراکم نسبی (Dr), ، مقاومت گدازش نمونه های مقاوم ( تقویت شده ) قابل توجه تر از نمونه های تقویت نشده هستند. در نهایت، بررسی های مربوط به تاثیر فشار محصور موثر (σ’3) بر مقاومت گدازش نمونه های مقاوم نشان داد که افزایش فشار موثر محصور در نمونه ها باعث کاهش مقاومت گدازش نمونه ها می شود و دلیل آن مهار پراکندگی است.

سال انتشار 2018
ناشر  الزویر
مجله  دینامیک خاک و مهندسی زلزله – Soil Dynamics and Earthquake Engineering
کلمات کلیدی  سیلت دارای انعطاف پذیری پایین، مقاومت گدازش، ازمایش سه محوری چرخه ای، فیبر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش خاک و پی، زلزله و سازه
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید