مقاله ارتباط دو بعد گرایش کارآفرینانه به عملکرد شرکت (2001 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ارتباط دو بعد گرایش کارآفرینانه به عملکرد شرکت: نقش تعدیل کننده محیط و چرخه عمر صنعت
عنوان انگلیسی مقاله Linking Two Dimensions Of Entrepreneurial Orientation To Firm Performance: The Moderating Role Of Environment And Industry Life Cycle
فهرست مطالب خلاصه اجرایی

مقدمه

توسعه نظریه و فرضیات

مثال هایی از عملکرد تجارت

پیشگامی و تهاجم رقابتی: دو مفهوم متمایز

توسعه فرضیات: استقلال ابعاد EO و روابط عملکرد

توسعه فرضیات: روابط احتمالی (محتمل الوقوع)

محیط

چرخه عمر صنعت

روش

ابزار تحقیق

نمونه

تحلیل

نتایج

بحث

نمونه مقاله انگلیسی EXECUTIVE SUMMARY

The term “entrepreneurial orientation” has been used to refer to the strategymaking processes and styles of firms that engage in entrepreneurial activities. A popular model of entrepreneurial orientation (EO) suggests that there are five dimensions of EO—autonomy, innovativeness, risk taking, proactiveness, and competitive aggressiveness (Lumpkin and Dess 1996). This paper reports on two of those dimensions—proactiveness and competitive aggressiveness. Proactiveness refers to how firms relate to market opportunities by seizing initiative in the marketplace; competitive aggressiveness refers to how firms react to competitive trends and demands that already exist in the marketplace. Despite these distinctions, prior research has tended to equate these two concepts and argued that they have a similar effect on firm performance. This paper investigates how these two approaches are related to each other, how they are related to performance, and how their function differs in the environments in which firms exhibit these approaches to strategy making. These distinc tions are important because proactiveness and competitive aggressiveness represent distinctly different avenues to entrepreneurial success.

نمونه ترجمه فارسی خلاصه اجرایی

اصطلاح “گرایش کارآفرینانه” به فرایندها و سبک های ایجاد کننده ی استراتژی در شرکت ها اشاره می کند که در فعالیت های کارآفرینانه دخیل هستند.یک مدل معروف از گرایش کارآفرینانه (EO) حاکی از آن است که پنج بعد EO وجود دارد-استقلال،نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی (Lumpkin و Dess، 1996(. این مقاله بر دو مورد از ابعاد فوق یعنی پیشگامی و رقابت تهاجمی متمرکز است. پیشگامی به این موضوع اشاره می کند که چگونه شرکت ها با استفاده از ابتکار عمل در بازار به فرصت های بازار مرتبط می شوند؛ رقابت تهاجمی به این مورد اشاره می کند که چگونه شرکت ها به روند رقابت و تقاضا که هم اکنون در بازار وجود دارد عکس العمل نشان می دهند. علارغم این تمایزات، تحقیقات پیشین تمایل داشته اند که این دو مفهوم را همسان نشان دهند و استدلال کرده اند که تاثیر مشابهی بر عملکرد بازار دارند. این مقاله به بررسی چگونگی ارتباط این رویکردها به یکدیگر، و به عملکرد و چگونگی تفاوت کارکردی آنها در محیط هایی می پردازد که شرکت ها از این رویکردها برای اتخاذ استراتژی استفاده می کنند. این تفاوت ها حائز اهمیت است زیرا پیشگامی و رقابت تهاجمی نشان دهنده ی روش های کاملا متفاوتی در موفقیت کارآفرینانه هستند.

سال انتشار 2001
ناشر الزویر
مجله  مجله مشارکت تجاری – Journal of Business Venturing
 صفحات مقاله انگلیسی 23
صفحات ترجمه مقاله 28
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و مدیریت استراتژیک
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید