مقاله ارتباط منابع تیمی با رضایت و غنی سازی کار – خانواده (2010 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارتباط منابع تیمی با رضایت و غنی سازی کار – خانواده
عنوان انگلیسی مقاله Linking team resources to work–family enrichment and satisfaction
فهرست مطالب چکیده

1- مبانی نظری

1-1 منابع تیم

1-2 منابع تیم و غنی سازی کار-خانواده

1-3 نقش میانجی غنی سازی با برایند های رضایت

2 روش

2-1 شرکت کننده ها و روش مطالعه

2-2 شاخص ها

2-2-1 منابع تیم

2-2-2 غنی سازی کار- خانواده و خانواده-کار

2-2-3 رضایت

2-2-4 کنترل

3-نتایج

4-بحث

4-1 اهمیت تحقیق

4-2 اهمیت کاربردی

4-3 محدودیت ها و مطالعات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Work–family scholars now recognize the potential positive effects of participation in one life domain (i.e., work or family) on performance in other life domains. We examined how employees might benefit from team resources, which are highly relevant to the modern workplace, in both work and nonwork domains via work–family enrichment. Using the Resource–Gain–Development model (Wayne, Grzywacz, Carlson, & Kacmar, 2007), we explored how team resources contribute to enrichment and resulting project and family satisfaction. Using multilevel structural equation modeling (ML-SEM) to analyze student data (N= 344) across multiple class projects, we demonstrated that individuals with team resources were more likely to experience both work-to-family and family-to-work enrichment. Further, enrichment mediated the relationship between team resources and satisfaction with the originating domain.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

محققان کار-خانواده امروزه به اثرات مثبت بالقوه مشارکت در یک حوزه زندگی( یعنی کار یا خانواده) بر عملکرد در سایر حوزه های زندگی پی برده اند. ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه کارکنان از منابع تیمی بهره مند می شوند که ارتباط تنگاتنگی با محل کار، در هر دو حوزه کاری و غیر کاری از طریق غنی سازی کار-خانواده دارد. ما با استفاده از مدل منبع- سود- توسعه( وین، گریواکز، کارلسون و کاسمار 2007)، نقش منابع تیمی را در غنی سازی و رضایت از پروژه های کاری و خانواده بررسی می کنیم . ما با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری چند سطحی(M-SEM) برای تجزیه تحلیل داده های دانشجویان(N=344) در پروژه های کلاسی متعدد اثبات کردیم که افراد با منابع تیمی، هر دوی غنی سازی کار با خانواده و خانواده با کار را بیشتر تجربه می کنند. به علاوه، غنی سازی یک عامل واسطه ای( میانجی) در رابطه بین منابع تیمی و رضایت از حوزه های منشاء( کار یا خانواده) می باشد.

سال انتشار 2010
ناشر الزویر
مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of Vocational Behavior
کلمات کلیدی  غنی سازی-کارخانواده، واسط کار- خانواده، مدل منبع – سود – توسعه، منابع تیمی، رضایت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید