مقاله موجودی چرخه عمر آب در تولید بتن – یک بررسی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله موجودی چرخه عمر آب در تولید بتن – یک بررسی
عنوان انگلیسی مقاله Life cycle water inventory in concrete production—A review
فهرست مطالب چکیده

محتوا

1. مقدمه

2. روش

3. واژه شناسی مرتبط با آب

3.1. مفهوم ردپای آب

3.2. واژه شناسی موجودی آب

4. ارقام موجودی آب برای تولید بتن

4.1. ارقام موجودی آب برای تولید سیمان

4.2. ارقام موجودی آب برای تولید مصالح

4.3. ارقام موجودی آب برای طرح های تولید بتن

5. بحث

6. تاثیر روش ها بر روی نتایج موجودی-یک سناریوی مطالعه موردی

7. نتیجه گیری

ضمیمه A. آب در تولید بتن

A. 1. تولید سیمان

A. 1.1. آب در تولید سیمان

A.2. تولید مصالح

A.2.1. آب در تولید مصالح

A.3. تولید بتن

A.3.1. آب در تولید بتن

ضمیمه B. موجودی آب برای سناریوی پیشنهادی تولید بتن

ضمیمه C. سناریوی مصرف آب برای سناریوی پیشنهادی تولید بتن با توجه به روش های مختلف.

ضمیمه D. ارقام موجودی آب برای تولید مصالح، سیمان و بتن.

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

High water consumption and wastewater generation in the concrete industry have become very important environmental issues; however, water inventory data for concrete production and its raw materials are limited and inconsistent. The water use for different components (aggregates and cement) and processes in concrete production cradle-to-gate were identified along with water inventory figures. A large dispersion was found. The aim of this paper is to review the various water inventory methodologies and understand their implications on the water inventory figures in concrete’s life cycle to understand the wide dispersion of the inventory data that was found in the literature. The implications of the various methodologies on water inventory figures were tested in a hypothetical concrete production scenario. Our case scenario shows that methodology can give results that differed by a factor of approximately 3–4. Available data on water consumption should be use very carefully by LCA practitioners and the industry decision makers. This study concludes that there is a need for unification of the water inventory methodologies in order to have data that is actually comparable. Understanding the water inventory methodologies will result in more detailed and clarified water inventory and consequently a more thorough impact assessment will be possible. The results are of interest to the research community as well as to the stakeholders of the cement and concrete industries who seek sustainability in their products.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مصرف زیاد آب و تولید فاضلآب در صنعت بتن یکی از مسائل مهم محیط زیستی است؛ با این حال، داده های موجودی آب برای تولید بتن و مواد خام آن محدود و متناقض هستند. استفاده از آب برای اجزا (مصالح و سیمان) و فرایند های مختلف در تولید بتن از لحظه آبتدایی تا انتهای آن با ارقام موجودی آب شناسایی شده اند. پراکندگی زیادی وجود دارد. هدف این مقاله مرور روش های فهرست بندی آب مختلف و درک پیامد های آن ها بر روی شکل های مصرف آب در چرخه عمر بتن برای فهم پراکندگی گسترده داده های موجودی که در مقالات یافت شده است، است. پیامدهای روش های مختلف در ارقام موجودی آب با یک سناریوی تولید بتن فرضی آزمایش شدند. سناریوی موردی ما نشان داد که روش می تواند منجر به نتایجی شود که با یک فاکتور تقریبی 3-4 تفاوت پیدا کنند. داده های در دسترس درباره مصرف آب باید به دقت توسط شاغلین LCA و تصمیم گیرندگان صنایع مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که نیازی برای وحدت روش های موجودی آب وجود دارد تا داده هایی داشته باشیم که کاملا قآبل مقایسه باشند. فهم روش های موجودی آب منجر به موجودی آب جزیی تر و شفاف تری می شود و در نتیجه ارزیآبی دقیق تری ممکن خواهد بود. نتایج مورد علاقه جامعه پژوهشی و همچنین ذینفعان صنایع سیمان و بتن است که به دنبال توسعه پایدار محصولات خود هستند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  منابع، حفاظت و بازیافت
کلمات کلیدی  تولید مواد سیمانی، مصرف آب، استفاده از آب، ردپای آب، ارزیآبی چرخه عمر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24
تعداد صفحات ترجمه مقاله 40
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش مدیریت ساخت و مدیریت منابع آب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید