مقاله برنامه ریزی جانشینی رهبری: مفاهیمی برای سازمان های خدمات انسانی غیرانتفاعی (2000)

عنوان فارسی مقاله برنامه ریزی جانشینی رهبری: مفاهیمی برای سازمان های خدمات انسانی غیرانتفاعی
عنوان انگلیسی مقاله Leadership Succession Planning: Implications for Nonprofit Human Service Organizations
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نقش خود-رهبری در خروج یک مدیر اجرایی

شروع گفتگوهای حساس

نقش ED در آموزش هیئت مدیره

استفاده از بحث های خروج برای توسعه سیاست های جانشینی رهبری

تعریف انواع جانشینی

از برنامه ریزی جانشینی تا مدیریت جانشینی

چارچوب های امیدبخش برای اقدام

رشد رهبران

اصول عمل کلیدی برای برنامه ریزی جانشینی موفق

نتیجه گیری

ضمیمه A

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Informed by the existing literature on executive exit, leadership succession, and leadership development related to the for-profit, public, and nonprofit sectors, this analysis identifies the key elements of succession planning with implications for nonprofit human service organizations. It focuses on the role of self-leadership in executive exit and the interpersonal dynamics between nonprofit executives and their board of directors. Based on a comparison of different types of succession, the analysis includes a call for the need to make the transition from traditional replacement planning to a more comprehensive succession management approach that features emergency and planned succession preparedness, developing and retaining leadership talent, and the importance of strategic planning. In concludes with a call for both nonprofit executives and their boards to align succession-based and strategic planning efforts in order to foster smooth leadership transitions and develop healthy organizations.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

با آگاهی از متون موجود در مورد خروج یک مدیر اجرایی، جانشینی رهبری، و توسعه رهبری مربوط به بخش های انتفاعی، عمومی، و غیرانتفاعی، این تجزیه و تحلیل، عناصر کلیدی برنامه ریزی جانشینی را با مفاهیمی برای سازمان های خدمات انسانی غیرانتفاعی شناسایی می کند. این تحلیل روی نقش خود-رهبری در خروج یک مدیر اجرایی و پویایی بین فردی بین مدیران اجرایی غیرانتفاعی و هیئت مدیره مدیران تمرکز می نماید. بر اساس مقایسه انواع مختلف جانشینی، این تجزیه و تحلیل، نیاز به انتقال از برنامه ریزی جایگزینی سنتی به رویکرد مدیریت جانشینی جامع تری را بررسی می نماید که نمایانگر آمادگی جانشینی برنامه ریزی شده و اضطراری، توسعه و حفظ استعداد رهبری و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک است. نتایج، نیاز به همراستایی تلاش های برنامه ریزی و مبتنی بر جانشینی توسط به مدیران غیرانتفاعی و هیئت مدیران آنها را به منظور پرورش انتقال های رهبری ملایم و توسعه سازمان های سالم نشان می دهد.

سال انتشار 2000
مجله  مرکز مک در مدیریت غیر انتفاعی در خدمات انسانی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29
تعداد صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید