مقاله تحمل بار جانبی اسکله دریایی پایه بلند با استفاده از ستون های مایل (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تحمل بار جانبی اسکله دریایی پایه بلند با استفاده از ستون های مایل
عنوان انگلیسی مقاله Lateral load bearing capacity of offshore high-piled wharf with batter piles
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

1. مدل های عددی اسکله پایه بلند: تعریف

1.1. نمونه اولیه خمش

1.2. فرضیه بنیادی در مدل

1.3. پارامترهای مهندسی

1.4. تنظیم سطح تماس

2. مدل سازی عنصر محدود برای یک ستون منفرد

2.1. جزئیات مدل

3.2 آنالیز مدل المان محدود

3.3 تجزیه و تحلیل رفتاری ستون منفرد

3.3.1 رابطه بین جابجایی نوک و شیب یک ستون منفرد

3.3.2. جابجایی نوک یک ستون منفرد عمودی

4-آنالیز المان محدود در خمش ستونی با ستون های مایل

4.1. مدل FE و نتایج FEA در خمش با ستون عمودی

4.1.1. شرح مدل خمش با ستون عمودی

4.1.2.. جابجایی خمش با ستون های عمودی

4.2. نتایج مدل FE و FEAدر خمش با یک جفت ستون خمیری

4.2.1 توصیف مدل خمش در یک جفت ستون خمیری

4.2.2 جابجایی خمش با یک جفت ستون مایل

4.3. نتایج مدل FE و FEA در خمش با دو جفت شمع مایل

4.3.1. توصیف مدل خمش با دو جفت شمع مایل

4.3.2 جابجایی خمش با دو جفت شمع مایل

4.4 ضریب گروهی ستون در اسکله ستون بلند

5 رابطه بار و جابجایی در اسکله ستون بلند در ستون های مایل

6 نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Understanding the lateral load behavior of high-piled wharf is of practical value to structural design, and the horizontal load bearing capacity of the bent is essential to analyzing the behavior of the high-piled wharf. In this paper, finite element models of high-piled wharf are built in a general finite element software–ANSYS to investigate the lateral loading behavior. Parametric analyses have been performed on the working behavior of single pile with varying slopes and section sizes under different load levels. The behavior of bent with batter piles under different lateral loads is discussed. The formulas of lateral load vs. horizontal displacement for single pile and high-piled wharf are formulated and presented in this paper. The numerical simulation results of pile top displacement are found to be in good agreement with those predicted using the theoretical formula presented in this paper. These formulas, which describe the relationship between top displacement and stiffness, inclination and loads, can be useful to determine the horizontal load bearing capacity of the high-piled wharf with batter piles and can realize the real-time safety monitoring of the high-piled wharf for practical application.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

درک چگونگی تحمل بار جانبی اسکله پایه بلند، دارای ارزش کاربردی جهت طراحی ساختمانی می باشد، و تحمل بار جانبی افقی انحنا برای آنالیز رفتار یک اسکله پایه بلند اهمیت دارد. در این مقاله، نمونه های محدود المان های اسکله پایه بلند در نرم افزار های المان محدود ساخته شده است تا رفتار نیروی جانبی وارده بررسی شود.

آنالیز های پارامتری بر طرز کار ستون های منفرد توسط شیب ها و مقاطع مختلف تحت میزان متفاوتی از بار انجام گرفته است. رفتار خمش با ستون های مایل تحت نیروهای جانبی متفاوت بحث شده است. در این مقاله فرمول های نیروی جانبی در مقایسه با جابجایی افقی برای ستون منفرد و اسکله پایه بلند محاسبه و ارائه شده اند. شبیه سازی عددی که حاصل جابجایی راس ستون هستند، به فرمول های تئوری ارائه شده در این مقاله نزدیک می باشد. این فرمول ها که شرح دهنده رابطه بین جابجایی بالایی و سختی، و شیب و نیرو می باشند، جهت تعیین ظرفیت تحمل بار افقی اسکله پایه بلند با ستون های مایل مفید می باشند و نظارت ایمنی به موقع اسکله ستون بلند در کاربرد عملی تحقق می بخشند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مهندسی اقیانوس – Ocean Engineering
کلمات کلیدی  مدل سازی عنصر محدود، تحمل بار، دو جفت شمع مایل، ستون های مایل، اسکله دریایی پایه بلند
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش  سازه های دریایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید