مقاله ارزیابی آزمایشگاهی اثرات Nano Al2O3 بر کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی آزمایشگاهی اثرات Nano Al2O3 بر کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای
عنوان انگلیسی مقاله Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

1. 1 آسفالت سنگدانه ای

2. 1 آسیب ها و خرابی های سنگفرش های آسفالتی

3. 1 روشهای مقابله با آسیب ها

4. 1 هدف تحقیق

2. مطالعات قبل

3. مواد و روشها

1. 3 مواد استفاده شده

2. 3 روش تولید کامپوزیت بیتومن

3. 3 برنامه و روش بکاررفته برای نمونه های آسفالت سنگدانه ای

4. 3 تستها

1. 4. 3 تست خزش دینامیکی

2. 4. 3 تست رد چرخ

3. 4. 3 تست خستگی کششی غیر مستقیم (BS 1962-3518)

4. نتایج و تجزیه و تحلیل

1. 4 نتایج تست خزش دینامیکی

2. 4 نتایج تست رد چرخ

3. 4 نتایج تست خستگی کششی غیر مستقیم

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A part of different countries’ budget in the world annually is spent on the restoration and reconstruction of pavements damages. Hence, by increasing the quality of hot mix asphalt, the pavement researchers are constantly trying to improve the quality of hot mix asphalt, greatly reduce the incidence rate of damages in the roads and delay the incidence time as much as possible. Many studies show that the quality of hot mix asphalt can be improved by using additives. Nano Al2O3 is studied as an additive in this research and also, in order to improve the hot mix asphalt strength against the damages, the type of stone mastic asphalt is examined. Stone materials gradation used in this study is the average gradation proposed by Asphalt Pavement Regulation of Iran Roads (Publication 234) for stone mastic asphalt with a maximum aggregate nominal size of 20 mm. The bitumen consumed is bitumen 60–70 in Tehran Pasargad Oil Processing Complex. In order to prevent the draindown phenomenon in stone mastic asphalt which occurred according to the space between aggregates, the cellulose fibers with the amount of 0.3% hot mix asphalt weight are used to produce the hot mix asphalt. The effect of Nano Al2O3 additive on dynamic performance of stone mastic asphalt is investigated through dynamic creep test, wheel track test and indirect tensile fatigue test. Results show that addition of different percentages of Nano Al2O3 is capable to improve the dynamic performance of stone mastic asphalt, significantly.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سالانه بخشی از بودجه کشورهای مختلف صرف مرمت و بازسازی آسیب های وارده به سنگفرش ها می شود. بنابراین، با افزایش کیفیت آسفالت مخلوط گرم، محققین سنگفرش سعی می کنند کیفیت آن را افزایش داده، نرخ بروز آسیب ها و خرابی ها در جاده ها را به میزان زیادی کاهش داده، و زمان بروز آسیب و خرابی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند. بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهند که با استفاده از مواد افزودنی، کیفیت آسفالت مخلوط را می توان بهبود بخشید. در این تحقیق به عنوان یک ماده افزودنی مورد مطالعه قرار گرفته وهمچنین برای بهبود مقاومت آسفالت مخلوط گرم در برابر آسیب ها و خرابی ها، نوع آسفالت سنگدانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. درجه بندی مواد سنگی استفاده شده در این مطالعه، درجه بندی متوسط پیشنهاد شده توسط Asphalt Pavement Regulation of Iran Roads (نشریه 234) برای آسفالت سنگدانه ای با ماکزیمم اندازه اسمی سنگدانه 20 میلی متر است. بیتومن مصرف شده ، بیتومن 70-60 در متجمع فراوری نفت تهران پاسارگارد است. برای جلوگیری از پدیده ریزش در آسفالت سنگدانه ای که طبق فضای بین سنگدانه ها رخ داد، از فیبرهای سلولزی با 0.3 درصد وزن آسفالت مخلوط گرم برای تولید آسفالت مخلوط گرم استفاده گردید.

اثر ماده افزودنی بر کارایی پویای آسفالت سنگدانه ای از طریق تست خزش دینامیکی، تست رد چرخ، و تست خستگی کششی غیر مستقیم، مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با اضافه کردن درصدهای متفاوتی از ، کارایی دینامیکی آسفالت سنگدانه ای به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی تحقیقات و فناوری پودینگ – International Journal of Pavement Research and Technology
کلمات کلیدی  آسفالت سنگدانه ای، Nano Al2O3، شیارشدگی، خزش دینامیکی، خستگی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش مهندسی راه و ترابری، مدیریت ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید