مقاله راهبردهای تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تجزیه تحلیل تناسب راهبردی (2011 الزویر)

عنوان فارسی مقاله راهبردهای تکامل دانش و عملکرد سازمانی: تجزیه تحلیل تناسب راهبردی
عنوان انگلیسی مقاله Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2-چارچوب نظری

2-1 دیدگاه اکولوژیکی مدیریت دانش

2-2 تکامل دانش

2-2-1 راهبرد جهش دانش: تکامل درونی

2-2-2 راهبرد کراس آور (تبادل) دانش: تکامل بیرونی

2-3 تئوری تناسب راهبردی

2-4 عملکرد سازمانی

3-مدل و روش تحقیق

3-1 مدل تحقیق و توسعه فرضیه

3-1-1 فرضیات تکاملی

3-1-2 فرضیات تناسب راهبردی

1- عوامل صنعتی

2- عوامل سازمانی

3-2 جمع آوری داده ها

4-تحلیل داده ها

4-1 تحلیل روایی و پایایی

4-2 تحلیل اثرات اصلی

4-3 تحلیل اثرات واسطه ای

2-اثر تراکم دانش

3-اثر ظرفیت های فناوری اطلاعات

4-تاثیرفرهنگ به اشتراک گذاری

5-بحث و نتیجه گیری

4-1 خلاصه وجمع بندی یافته ها

5-2 اهمیت مدیریتی

5-3 اهمیت تحقیق

5-4 محدودیت های تحقیق

پیوست A: ساختار های تحقیق و گویه های اندازه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The rapid growth of electronic commerce on the Internet provides a platform for organizational knowledge to be changed faster than ever. The process by which knowledge assets of an organization change over time to cope with the pressure of environmental variation is called knowledge evolution. In this paper, we adopt the strategic fit theory to examine whether different knowledge evolution strategies would affect organizational performance in different circumstances. We adopt the concept from natural evolution to define two knowledge evolution strategies: knowledge mutation that relies on internal knowledge sources and knowledge crossover that takes advantage of external sources such as online communities and professional consultants. A survey was conducted to explore the effects of different strategies on organizational performance, as measured by the balanced scorecard (BSC). The results show that knowledge mutation and crossover have impacts on different aspects of organizational performance. In addition, many industrial factors, such as environment variation, knowledge density, and organizational factors, including IT capability and sharing culture, are found to have moderating effects. The findings of this research will help organizations choose the right strategy for knowledge enhancement and light up new directions for further research.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

رشد سریع اینترنتی تجارت الکترونیک بستری را برای دانش سازمانی در راستای تغییر هر چه سریع نسبت به گذاشته فراهم آورده است. فرایندی که در طی آن دارایی های دانشی سازمان به مرور زمان برای مقابله با فشار حاصل از تغییرات محیطی تغییر می کنند، موسوم به تکامل دانش است.در مقاله حاضر، ما برای بررسی این موضوع که آیا راهبرد های مختلف تکامل دانش بر عملکرد سازمانی در شرایط مختلف تاثیر می گذارد یا خیر،از تئوری تناسب راهبردی استفاده کردیم. به منظور تعریف دو راهبرد تکامل دانش، مفهوم تکامل طبیعی پذیرفته شد: جهش دانش که وابسته به منابع دانش درونی است و کراس اور (تبادل) دانش که از منابع خارجی نظیر جوامع آنلاین و مشاوران متخصص استفاده می کند. یک نظر سنجی برای کشف اثرات راهبرد های مختلف بر روی عملکرد سازمانی که با استفاده از کارت امتیازی متوازن(BSC) اندازه گیر ی می شود انجام شد.

نتایج حاکی از آن است که موتاسیون(جهش) دانش و کراس آور( تبادل) دانش بر روی ابعاد مختلف عملکرد سازمانی اثر دارد. به علاوه بسیاری از عوامل صنعتی نظیر تغییرات محیطی، تراکم دانش و عوامل سازمانی مانند ظرفیت فناوری اطلاعات و فرهنگ به اشتراک گذاری دارای اثرات واسطه ای می باشند. نتایج بدست آمده از این مطالعه به سازمان ها در انتخاب راهبرد صحیح و مناسب برای بهبود دانش و شفاف سازی مسیر های جدید برای تحقیقات بیشتر کمک می کند.

سال انتشار 2011
ناشر الزویر
مجله   تحقیق و کاربرد تجارت الکترونیک – Electronic Commerce Research and Applications
کلمات کلیدی  مدیریت دانش، تکامل دانش، راهبرد اکتساب دانش، عملکرد سازمانی، نظریه تناسب راهبردی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت دانش، تجارت الکترونیک و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید