مقاله فشرده سازی تصاویر عنبیه با استفاده از رمزگذاری تبدیل موجک (2015 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله فشرده سازی تصاویر عنبیه با استفاده از رمزگذاری تبدیل موجک
عنوان انگلیسی مقاله Iris Image Compression using Wavelets Transform Coding
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. کارهای مرتبط

3. فشرده سازی تصویر

A. تبدیل HAAR

B. موجک درخت صفر تعبیه شده (EZW)

C. موجک درخت در امتداد جهت فضایی (STW)

D. پارتیشن بندی مجموعه در درختان سلسله مراتبی (SPIHT)

4. فلودیاگرام روش پیشنهادی

5. نتایج شبیه سازی

A. پایگاه داده CASIA و MMU

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Iris recognition system for identity authentication and verification is one of the most precise and accepted biometrics in the world. Portable iris system mostly used in law enforcement applications, has been increasing more rapidly. The portable device, however, requires a narrow-bandwidth communication channel to transmit iris code or iris image. Though a full resolution of iris image is preferred for accurate recognition of individual, to minimize time in a narrowbandwidth channel for emergency identification, image compression should be used to minimize the size of image. This paper has investigated the effects of compression particularly for iris image based on wavelet transformed image, using Spatialorientation tree wavelet (STW), Embedded Zero tree Wavelet (EZW) and Set Partitioning in hierarchical trees (SPIHT), to identify the most suitable image compression. In this paper, Haar wavelet transform is utilized for image compression and image decomposition, by varying the decomposition level. The results have been examined in terms of Peak signal to noise ratio (PSNR), Mean square Error (MSE), Bit per Pixel Ratio (BPP) and Compression ratio (CR). It has been evidently found that wavelet transform is more effective in the image compression, as recognition performance is minimally affected and the use of Haar transform is ideally suited. CASIA, MMU iris database have been used for this purpose.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سیستم بازشناسی عنبیه برای احراز وتصدیق هویت، یکی از دقیقترین و پذیرفته شده ترین بیومتریک ها در جهان می باشد. سیستم عنبیه قابل حمل بکاررفته دراپلیکیشن های اجرای قانون، به سرعت رو به افزایش بوده است. اما این وسیله قابل حمل نیازمند کانال ارتباط پهنای باند محدود برای ارسال کد یا تصویر عنبیه می باشد. هرچند رزولوشن کامل تصویر عنبیه برای بازشناسی درست فرد ، و به حداقل رساندن زمان در کانالی با پهنای باند محدود جهت شناسایی اضطراری ترجیح داده می شود، اما باید از فشرده سازی تصویر برای به حداقل رساندن اندازه تصویر استفاده نمود. این مقاله اثرات فشرده سازی را به ویژه برای تصویر عنبیه براساس تصویر تبدیل شده موجک با استفاده ازموجک درخت درجهت فضایی (STW) ، موجک درخت صفر تعبیه شده (EZW) و پارتیشن بندی مجموعه در درختان سلسله مراتبی (SPIHT) مورد پژوهش قرار داده و بدین طریق مناسب ترین فشرده سازی تصویر را شناسایی می کند. در این مقاله، از روش تبدیل موجک Haar برای فشرده سازی و تجزیه تصویر با تغییر سطح تجزیه استفاده شده است. نتایج بدست آمده برحسب نسبت پیک سیگنال به نویز (PSNR)، میانگین مربعات خطا(MSE)، نسبت بیت در هر پیکسل (BPP)، و نسبت فشرده سازی (CR) مورد بررسی قرار گرفته است. به وضوح این گونه استنباط شده است که تبدیل موجک در فشرده سازی تصویر موثرتر عمل می کند، زیرا عملکرد بازشناسی در حداقل سطح ممکن متاثر واقع شده و کاربرد تبدیل Haar در سطح ایده آل مناسب می باشد. از پایگاه داده عنبیه CASIA ، MMU برای این منظور استفاده شده است.

سال انتشار 2015
ناشر آی تریپل ای
کلمات کلیدی  بازشناسی عنبیه، فشرده سازی تصویر، میانگین مربعات خطا، نسبت پیک سیگنال به نویز (PSNR)، تجزیه موجک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید