مقاله تاثیر ویژگی مواد و آرایش هر لایه، بر روی شکل پذیری ورقه های دو فلزی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله بررسی تاثیر ویژگی مواد و آرایش هر لایه، بر روی شکل پذیری ورقه های دو فلزی
عنوان انگلیسی مقاله Investigation into the effect of material properties and arrangement of each layer on the formability of bimetallic sheets
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش تحلیلی

مدل دو لایه ای M-K ورقه های دو لایه ای

معیار کارایی ناهمسان گردی

پیش بینی دیاگرام حد شکل پذیری (FLD)

روند های آزمایشی

نتایج و مباحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The application of bimetallic sheets composed of two dissimilar sheet metals with distinct properties has increasingly developed in recent years. Enhancement of bimetallic sheet’s formability by designing of appropriate layers is an important challenge for industrialization of these sheets. The main objective of this paper is investigation on the influence of material properties of layers on the formability of bimetallic sheets analytically and experimentally. The analytical model was developed to predict forming limit diagram (FLD) based on M-K model using both the Hill’s and Barlat-Lian yield functions. The experimental works was performed on Aluminum (AL3105)/Carbon steel (St14) sheets for verification of analytical model. Results showed that the formability of bimetallic sheet is enhanced by increasing of the strain hardening and strain rate sensitivity exponents of layers, although variation of the exponent coefficient of the layer with higher formability was more effective than layer with lower formability. In addition, the results demonstrated a significant nonlinear effect of variation in thickness of layers on the FLD0 index. It is found that the influence of anisotropy coefficient of layers is negligible in comparison with other material parameters, but the arrangement of anisotropic steel layer with isotropic aluminum layer as well as the arrangement of layers in the aligned rolling direction (0°−0°) can slightly improve the formability of two-layer sheets.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

استفاده از وره های دو فلزی متشکل از دو ورقه ی فلزی متفاوت با ویژگی های مختلف، به صورت روز افزون در سال های گذشته، افزایش پیدا کرده است. بهبود ها در شکل پذیری ورقه های دو فلزی با طراحی لایه های مناسب، یکی از مهم ترین چالش ها برای صنعتی سازی این ورقه ها میباشد. هدف اصلی این مقاله بررسی کردن تاثیر ویژگی های مواد در لایه ها بر روی شکل پذیری ورقه های دو فلزی، به صورت تحلیل و آزمایشی میباشد. مدل های تحلیل برای پیش بینی دیاگرام حد شکل پذیری (FLD) مبتنی بر مدل M-K با استفاده از توابع کارایی بارلات – لیان و هیل، توسعه پیدا کرده است. کار های آزمایشی نیز بر روی ورقه های آلومینیوم (AL3105)/ فولاد کربنی (St14) برای اعتبار سنجی مدل های تحلیلی، انجام شده است. نتایج نشان داده است که شکل پذیری ورقه های دو فلزی با افزایش مقاومت کرنشی و توان حساسیت نرخ کرنش این لایه ها بهبود پیدا میکند، با وجود این که تغییرات ضریب توان هر لایه با شکل پذیری بیشتر، نسبت به لایه با شکل پذیری کمتر تاثیر مهم تری را بر روی شکل پذیری ورقه ها دارد. به علاوه، نتایج نشان داد که یک اثیر حسوس غیر خطی در اثر تغییر ضخامت لایه ها بر روی شاخص FLD0 وجود دارد. همچنین مشخص شد که تاثیر ضریب های ناهمسانگردی لایه ها، در مقایسه با دیگر ویژگی های مواد قابل اغماض میباشد، اما آرایش این لایه های فولادی ناهمسانگرد با لایه های آلومینیوم ایزوتروپیک در کنار آرایش لایه ها در جهت چرخشی هماهنگ (◦0−◦0) میتواند اندکی موجب بهبود شکل پذیری این ورقه های دو لایه ای شود.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله فرآیندهای تولید – Journal of Manufacturing Processes
کلمات کلیدی انگلیسی Bimetallic sheets – Formability – Material properties – M-K model – Layers design
کلمات کلیدی  ورق های دو فلزی، شکل پذیری، خواص مواد، مدل M-K، طراحی لایه ها
 صفحات مقاله انگلیسی 16
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته جوشکاری – مهندسی مواد 
مناسب برای گرایش صنایع فلزی ، شکل دادن فلزات
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید