مقاله کنترل موجودی زنجیره های تامین: کاهش اثر شلاق چرمی بوسیله دیدگاه های کنترلی مدل داخلی متمرکز و غیرمتمرکز (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله کنترل موجودی زنجیره های تامین: کاهش اثر شلاق چرمی بوسیله دیدگاه های کنترلی مدل داخلی متمرکز و غیرمتمرکز
عنوان انگلیسی مقاله
  • Inventory control of supply chains: Mitigating the bullwhip effect by centralized and decentralized Internal Model Control approaches
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.مدل زنجیره تامین

3. کنترل غیرمتمرکز بر مبنای IMC بازخوردی با دو درجه آزادی

1.3. فرمولاسیون اثر شلاق چرمی (اثر اغتشاش روی سیگنال سفارش)

2.3. طراحی کنترلرها

1.2.3. طراحی ردیابی موجودی هدف

2.2.3. طراحی کنترلر برای رد اغتشاش پله ای در سیگنال موجودی

• بازتنظیمqjd(z) به منظور جلوگیری از اثر شلاق چرمی

4.استراتژی کنترل متمرکز

1.4.فرمولاسیون اثر شلاق چرمی

2.4. طراحی کنترلرها

1.2.4.طراحی ردیابی موجودی هدف

2.2.4.طراحی برای رد اغتشاش

5.ارزیابی کنترلر

1.5.ارزیابی ردیابی موجودی هدف

2.5.ارزیابی رد اغتشاش (تقاضا) و جلوگیری از اثر شلاق چرمی

6.بحث و جمع بندی

1.6.ردیابی موجودی هدف در برابر کاهش سفارشات ناهموار و سخت برای طراحی (Qt(z

2.6. رد تقاضا در برابر کاهش اثر شلاق چرمی برای طراحی (Qd(z

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this paper, a two-degrees-of-freedom Internal Model Control structure is incorporated in production inventory control for a supply chain system. This scheme presents an intuitive and simple parametrization of controllers, where inventory target tracking and disturbance (demand) rejection in the inventory level problems are treated separately. Moreover, considering that the lead times are known, this scheme presents a perfect compensation of the delay making the stabilization problem easier to handle. This control structure is formulated for a serial supply chain in two ways (by using a centralized and a decentralized control approach). The behavior of these inventory control strategies is analyzed in the entire supply chain. Analytical tuning rules for bullwhip effect avoidance are developed for both strategies. The results of controller evaluations demonstrate that centralized control approach enhances the behavior with respect to the inventory target tracking, demand rejection and bullwhip effect in the supply chain systems.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، ساختار کنترل مدل داخلی با دو درجه آزادی در تولید کنترل موجودی برای یک سیستم زنجیره تامین به کار گرفته شده است. این طرح یک پارامتر کردن ساده و ذاتی از کنترلرها را ارائه می دهد و در آن دنبال کردن و جلوگیری از اغتشاش (تقاضا) موجودی هدف در مسائل سطح موجودی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، با درنظر گرفتن اینکه زمان های تدارک مشخص و معلوم است، این طرح یک جبران کامل از تاخیر را ارائه داده و کار با مسائل پایداری را آسان تر می نماید. این ساختار کنترلی برای یک زنجیره تامین سری، به دو روش فرموله شده است (با استفاده از دیدگاه کنترلی متمرکز و غیرمتمرکز). عملکرد این استراتژی های کنترل موجودی در کل زنجیره تامین تحلیل شده است. قوانین تنظیم تحلیلی برای اجتناب از اثر شلاق چرمی برای هر دو استراتژی ایجاد شده اند. نتایج ارزیابی های کنترلر نشان می دهند که دیدگاه کنترلی متمرکز کارایی و عملکرد را با توجه به ردیابی موجودی هدف ، رد تقاضا و اثر شلاق چرمی در سیستم های زنجیره تامین افزایش می دهد.

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research
کلمات کلیدی  مدیریت زنجیره تامین، اثر شلاق چرمی، کنترل موجودی، کنترل مدل داخلی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 36
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش لجستیک و زنجیره تامین
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید