مقاله استراتژی‌های پذیرش بانکداری اینترنتی برای یک کشور در حال توسعه: مورد تایلند (2005 امرالد)

عنوان فارسی مقاله استراتژی‌های پذیرش بانکداری اینترنتی برای یک کشور در حال توسعه: مورد تایلند
عنوان انگلیسی مقاله Internet banking adoption strategies for a developing country: the case of Thailand
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مورد تایلند

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

عوامل تسهیل‌کننده

عوامل ممانعت کننده

عوامل تعدیل کننده

روش تحقیق

تحلیل داده ها

عوامل تعدیل کننده

توسعه مدل پذیرش بانکداری اینترنتی تایلندی

توصیه هایی برای بانک ها

استراتژی های «فشار» برای عوامل تشویق

استراتژی های «کشش» برای عوامل ممانعت کننده

استراتژی های مشتری مدار

محدودیت ها و تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – The objective of the paper is to identify the factors that encourage consumers to adopt internet banking services in Thailand and to use the study’s findings to develop strategies for banks on how to maximize the rate of adoption. Design/methodology/approach – Quantitative research with a sample size of 600 achieved by sending questionnaires to 15 people in each of 40 large companies in Bangkok. The study is based on the Decomposed Planned Behaviour. Findings – The attitudinal factors that appear to encourage the adoption of internet banking in Thailand most are “Features of the web site” and “Perceived usefulness”, while the most significant impediment to adoption is a perceived behavioural control, namely “External environment”. The significant moderating factors are gender, educational level, income, internet experience and internet banking experience, but not age. Research limitations/implications – In this study, encouragement factors are those that are able to be controlled by banks, while impediment factors are those that are not able to be controlled. Practical implications – It is essential for banks to facilitate encouragement and restrict impediment factors. In addition to the direct “push” from internet banks (in respect of the encouragement factors), indirect persuasion should be carried out as a “pull” mechanism (in respect of the impediment factors). Originality/value – The study identified a number of specific strategies that Thai banks could follow to maximize the adoption of internet banking

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف- هدف این مقاله، شناسایی عواملی است که مشتریان را برای پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در تایلند تشویق می‌کند و همچینی استفاده از یافته‌های این مطالعه برای توسعه استراتژی‌ها در بانک‌ها در مورد چگونگی به حداکثر رساندن نرخ پذیرش را مد نظر قرار می‌دهد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد- پژوهش کمی با اندازه نمونه 600 که با ارسال پرسش‌نامه به 15 نفر در هر 40 کشور بزرگ در بانکوک انجام می‌شود. این مطالعه بر رفتار برنامه‌ریزی‌شده تجزیه‌شده استوار است.

یافته‌ها- عوامل نگرشی که به نظر می‌رسد، پذیرش بانکداری اینترنتی در تایلند را ترویج می‌دهد، اکثرا «قابلیت‌های وب‌سایت» و «سودمندی ادراک‌شده» هستند و مهم‌ترین مانع برای پذیرش، کنترل رفتار ادراک‌شده تحت عنوان « محیط خارجی» است.

مهم‌ترین عوامل تعدیل‌کننده، جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد، تجربه کار با اینترنت و تجربه کار با بانکداری اینترنتی است ولی سن در بین این عوامل نیست.

محدودیت‌ها/پیامدهای پژوهشی- در این مطالعه، عوامل تشویقی، آنهایی هستند که امکان کنترل توسط بانک‌ها را دارد در حالی که عوامل مانع قابل کنترل نیستند.

پیامدهای عملی- لازم است که بانک‌ها، تشویق را تسهیل کنند و عوامل مانع را محدود کنند. علاوه بر فشار بانک‌های داخلی (در رابطه با عوامل تشویقی)، ترغیب غیرمستقیم نیز باید به عنوان یک مکانیزم کشش (در رابطه با عوامل مانع) انجام شود.

اصالت/ارزش- این مطالعه، تعدادی از استراتژی‌های ویژه‌ای را که بانک‌های تایلندی می‌توانند برای به حداکثر رساندن پذیرش بانکداری اینترنتی دنیال کنند را شناسایی کرد.

سال انتشار 2005
ناشر امرالد
مجله  تحقیق اینترنتی – Internet Research
کلمات کلیدی  بانکداری، تایلند، اینترنت، کشورهای در حال توسعه، رفتار مشتری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
مناسب برای گرایش بانکداری، تجارت الکترونیک و مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید