مقاله حسابرسان داخلی و رویکرد ارزش افزوده: رژیم کسب و کار جدید (2000 امرالد)

عنوان فارسی مقاله حسابرسان داخلی و رویکرد ارزش افزوده: رژیم کسب و کار جدید
عنوان انگلیسی مقاله Internal auditors and a value‐added approach: the new business regime
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نمای جدیدی از حسابرسی داخلی

کنترل خود ارزیابی

استاندارد 106 حسابرسی- چهارچوبی توضیحی برای استانداردهای حسابرسی و خدمات مرتبط به حسابرسی

استقلال

پژوهش های گذشته و مثال هایی از صنعت

پژوهش گذشته

نمونه های صنعت

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The role of internal auditors is changing from a traditional audit approach to a more proactive value‐added approach where internal auditors are taking up partnerships with management. The debate of internal auditors needing to expand their repertoire has been around for many decades, though now, the evidence of more internal auditors changing their practices has began to emerge and examples are visible. Internal auditors are seen to be accepting change to keep up with the demands of the market place and are doing so in order to provide a service of value to the organisation that employs them. Southcorp, Qantas and KMPG Consulting are a few providing their internal auditors with opportunities to undertake assurance based services and are finding this new branch of practice to be most valuable in assisting their managers to execute the objectives of the organisation

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

نقش حسابرسان داخلی تغییر از رویکرد حسابرسی سنتی به رویکرد فعال تر ارزش افزوده است، که در آن حسابرسان داخلی با مدیریت مشارکت دارند. بحث نیاز حسابرسان داخلی به گسترش موجودی شان، چندین دهه است که به صورت پیرامونی در آمده است، با این حال اکنون، شواهدی از حسابرسان داخلی بیشتر پدیدار شده که آنها در حال تغییر عملکردهای خود هستند و مثال ها نیز مشهود هستند. به نظر می رسد که حسابرسان داخلی تغییراتی را می پذیرند که در راستای تقاضای بازار است و این کار را به خاطر ارائه سرویس ارزش به سازمانی انجام می دهند که آنها را استخدام می کند. Southcrop، Qantas و KMPG مشاوره ای تعدادی از تأمین کنندگان حسابرسان داخلی آنها با فرصت هایی هستند که بر اساس خدمات عهده دار بیمه می شوند و این شاخۀ جدید عملکردی را در کمک به مدیران آنها و برای اجرای اهداف سازمان، از همه ارزشمندتر می دانند.

سال انتشار 2000 
ناشر امرالد
مجله  مجله حسابرسی مديريت – Managerial Auditing Journal
کلمات کلیدی   حسابرسی داخلی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته مدیریت و حسابداری
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، حسابرسی و حسابداری مدیریت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید