مقاله ادغام AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-2 بازه ‌ای: کاربردی در مدیریت منابع انسانی (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ادغام AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-2 بازه ‌ای: کاربردی در مدیریت منابع انسانی
عنوان انگلیسی مقاله Integration of fuzzy AHP and interval type-2 fuzzy DEMATEL: An application to human resource management
فهرست مطالب چکیده

1. پیشگفتار

2. مقدمات

2.1. اعداد فازی ذوزنقه‌ای

2.2. مجموعه‌ی فازی نوع-2 بازه‌ای

3. روش ادغام ارائه شده

3.1. DEMATEL فازی IT2

2-3- انتگرال گیری AHP فازی و دیمتل فازی IT2

1-2-3- فاز 1: ارزیابی زبان شناختی

2-2-3- فاز 2: وزن‌های فازی

4- نمونه‌ای از مشکل مدیریت منابع انسانی

1-4- فاز 1: ارزیابی زبان شناختی

2-4- فاز 2

3-4- به دست آوردن رابطه پیچیده میان ابعاد و معیار‌ها با استفاده از دیمتل فازی IT2

5. نتیجه‌گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The fuzzy analytic hierarchy process (fuzzy AHP) and fuzzy decision making trial and evaluation laboratory (fuzzy DEMATEL) have been used to obtain weights for criteria and relationships among dimensions and criteria respectively. The two methods could be integrated since it serves different purposes. Previous research suggested that the weights of criteria and the relationships among dimensions and criteria were obtained with the utilization of triangular type-1 fuzzy sets. This study proposes the integration of fuzzy AHP and interval type-2 fuzzy DEMATEL (IT2 fuzzy DEMATEL) where the interval type-2 trapezoidal fuzzy numbers are used predominantly. This new integration model includes linguistic variables in interval type-2 fuzzy sets (IT2 FS) and expected value for normalizing upper and lower memberships of IT2 FS. The integration was made when the weights obtained from fuzzy AHP were multiplied with expected values of IT2 fuzzy DEMATEL. The proposed integration method was tested to a case of human resources management (HRM). The results show that the criterion of education is more critical than the other criteria since it is a cause and directly influence HRM. The case study results verify the feasibility of the proposed method that suggested the criteria of education as the most influential criteria in managing human resources.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فازی (AHP فازی) و آزمایشگاه ارزیابی و آزمایش تصمیم‌‌گیری فازی (DEMATEL فازی)، برای به دست آوردن وزن‌های برای معیارها و روابط به ترتیب در میان ابعاد و معیارها استفاده شده‌اند. این دو روش را می‌توان ادغام کرد زیرا این کار به اهداف متعددی کمک می‌کند. تحقیقات قبلی نشان دادند که وزن‌های معیارها و روابط در میان ابعاد و معیارها، با بهره‌برداری از مجموعه‌های فازی نوع-1 مثلثی به دست آمدند. این مطالعه، ادغام AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-2 بازه‌ای (DEMATEL فازی IT2) را ارائه می‌دهد که در آن اعداد فازی ذوزنقه‌ای نوع-2 بازه‌ای غالبا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مدل ادغام جدید شامل متغییرهای زبانی در مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای (IT2 FS) و مقدار مورد انتظار برای نرمالسازی عضویت‌های بالا و پایین IT2 FS است. ادغام زمانی ایجاد می‌شود که وزن‌های به دست آمده از AHP فازی در مقادیر DEMATEL فازی IT2 ضرب شوند. روش ارائه شده‌ی ادغام، در یک مورد مدیریت منابع انسانی (HRM) تست شد. نتایج نشان می‌دهند که معیار آموزش، حیاتی‌تر از سایر معیارها است زیرا آن یک علت است و مستقیما روی HRM اثر می‌گذارد. نتایج مطالعه‌ی موردی، امکان‌پذیری روش ارائه شده را که معیارهای آموزش را به عنوان موثرترین معیارهای در مدیریت منابع انسانی نشان داد بررسی می‌کنند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  سیستم های خبره و کاربردهای آن – Expert Systems with Applications
کلمات کلیدی   AHP فازی، DEMATEL فازی، مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای، معیارهای نفوذی (موثر)، رابطه‌ی علّی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 32
مناسب برای رشته مهندسی صنایع و مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید