مقاله نوآوری ها در توپولوژی مدیریت دانش سازمان، روش شناسی و توصیه ها (2015 Scitepress)

عنوان فارسی مقاله نوآوری ها در توپولوژی مدیریت دانش سازمان، روش شناسی و توصیه ها
عنوان انگلیسی مقاله Innovations in Organisational Knowledge Management Typology, Methodology and Recommendations
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

پیش زمینه و روش ها

مسیر 1

مسیر 2

مسیر 3

مسیر 3-1

مسیر 3-2

مسیر 3-3

نتایج و برنامه های کاربردی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The INNOVARRA project is focused on the research and development of new models and methods of knowledge management in the enterprises. The project aims to identify and develop knowledge management methods and tools, which are the most appropriate for particular knowledge type and domain of any company, as well as have the greatest impact on the final results of Russian companies. Special attention is paid to the knowledge typology development, which helps to differentiate and select knowledge management tools and methods. Research methodology is interdisciplinary and includes both the behaviourist methods of empirical studies (surveys, statistical analysis) and design-oriented methods such as ontology engineering, system analysis and enterprise architecture management.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پروژه INNOVARRA بر روی تحقیق و توسعه مدل های جدید و روش های مدیریت دانش در شرکت ها تمرکز دارد. هدف از این پروژه شناسایی و توسعه روش های مدیریت دانش و ابزارهایی است که برای نوع دانش خاص و دامنه هر شرکت مناسب ترین هستند و همچنین بیشترین تاثیر را در نتایج نهایی شرکت های روسی دارد. توجه ویژه ای به توسعه نوع شناسی دانش که به تمایز و انتخاب ابزار و روش های مدیریت دانش کمک می کند، شده است. روش تحقیق بین رشته ای بوده و شامل روش های رفتاری تجربی (نظرسنجی، تحلیل آماری) و روش های طراحی گرا مانند مهندسی هستی شناسی، تجزیه و تحلیل سیستم و مدیریت معماری سازمانی می باشد.

سال انتشار 2015
ناشر Scitepress
مجله  هفتمین کنفرانس بین المللی کشف دانش، مهندسی دانش و مدیریت دانش
کلمات کلیدی  مديريت دانش، نوآوری، نوع شناخت دانش، جهت گيری مشتری، معرفی دانش
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت دانش
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید